مرحله دهم رقابت های موتو جی پی ۲۰۲۰ فرانسه


شبکه ورزش
20 مهر ماه 1399
14:24
مرحله دوم مسابقات موتورکراس کوهستان emx۲۵۰- ایتالیا ۲۰۲۱
مرحله دوم مسابقات موتورکراس کوهستان emx۲۵۰- ایتالیا ۲۰۲۱
213
دور دوم مسابقات موتور کراس mxgp، ایتالیا ۲۰۲۱
دور دوم مسابقات موتور کراس mxgp، ایتالیا ۲۰۲۱
539
دور دوم ام ایکس ۲۵۰ سی سی ایتالیا ۲۰۲۱
دور دوم ام ایکس ۲۵۰ سی سی ایتالیا ۲۰۲۱
382
دور اول مسابقات موتورکراس mx۲ - ایتالیا ۲۰۲۱
دور اول مسابقات موتورکراس mx۲ - ایتالیا ۲۰۲۱
1,302
مسابقات موتورسواری کراس ایتالیا ۲۰۲۱
مسابقات موتورسواری کراس ایتالیا ۲۰۲۱
628
دور دوم مسابقات موتور کراس mxgp - ایتالیا ۲۰۲۱
دور دوم مسابقات موتور کراس mxgp - ایتالیا ۲۰۲۱
672
مسابقات موتور کراس ایتالیا - ۲۰۲۱
مسابقات موتور کراس ایتالیا - ۲۰۲۱
430
مسابقات پیست خاکی قهرمانی جهان لهستان ۲۰۲۱
مسابقات پیست خاکی قهرمانی جهان لهستان ۲۰۲۱
313
مسابقات موتور کراس ، کلاس mxgp ، ایتالیا ۲۰۲۱
مسابقات موتور کراس ، کلاس mxgp ، ایتالیا ۲۰۲۱
454
موتور سواری قهرمانی کشور
موتور سواری قهرمانی کشور
1,267
رقابت های سوپراسپورت ۳۰۰ سی سی
رقابت های سوپراسپورت ۳۰۰ سی سی
754
مسابقات موتوکراس کلاس ام ایکس جی پی - فرانسه ۲۰۲۱
مسابقات موتوکراس کلاس ام ایکس جی پی - فرانسه ۲۰۲۱
969
مسابقات جهانی موتور کراس سایدکار ۲۰۲۱
مسابقات جهانی موتور کراس سایدکار ۲۰۲۱
680
رقابت هاب موتو ۳ اسپانیا ۲۰۲۱
رقابت هاب موتو ۳ اسپانیا ۲۰۲۱
1,769
موتوکراس کلاس ام ایکس جی پی فرانسه ۲۰۲۱
موتوکراس کلاس ام ایکس جی پی فرانسه ۲۰۲۱
815
قهرمانی فرانچسکو باگنایا در موتو جی پی وانسیا
قهرمانی فرانچسکو باگنایا در موتو جی پی وانسیا
1,113
موتوجی پی اسپانیا
موتوجی پی اسپانیا
2,845
مسابقات موتو۳ اسپانیا
مسابقات موتو۳ اسپانیا
1,718
دور دوم مسابقات موتو کراس MXGP ، فرانسه ۲۰۲۱
دور دوم مسابقات موتو کراس MXGP ، فرانسه ۲۰۲۱
1,413
قهرمانی باگنایا در موتو جی پی پرتغال
قهرمانی باگنایا در موتو جی پی پرتغال
959
مسابقات موتور سواری سرعت در پیست خاکی لهستان ۲۰۲۱
مسابقات موتور سواری سرعت در پیست خاکی لهستان ۲۰۲۱
1,329
قهرمانی ماکس فرتاپسن در فرمول یک مکزیک ۲۰۲۱
قهرمانی ماکس فرتاپسن در فرمول یک مکزیک ۲۰۲۱
1,260
رقابت های موتو جی پی - پرتغال ۲۰۲۱
رقابت های موتو جی پی - پرتغال ۲۰۲۱
2,573
رقابت های موتو ۳ - پرتغال ۲۰۲۱
رقابت های موتو ۳ - پرتغال ۲۰۲۱
1,106
مسابقات جهانی سوپر بایک ها - اسپانیا ۲۰۲۱
مسابقات جهانی سوپر بایک ها - اسپانیا ۲۰۲۱
773
مسابقات موتور کراس
مسابقات موتور کراس
678
قهرمانی مارک مارکز - موتورسواری ایتالیا
قهرمانی مارک مارکز - موتورسواری ایتالیا
1,530
کلاس کواد موتور سیکلت های چهار چرخ جمهوری چک ۲۰۲۱
کلاس کواد موتور سیکلت های چهار چرخ جمهوری چک ۲۰۲۱
797
رقابت های موتور کراس ، بخش ام ایکس ۱ - انگلیس ۲۰۲۱
رقابت های موتور کراس ، بخش ام ایکس ۱ - انگلیس ۲۰۲۱
560
موتور سواری موتور جی پی ایتالیا
موتور سواری موتور جی پی ایتالیا
2,132