تعزیه مجلس شبیه خوانی حسین


شبکه ۴
20 مهر ماه 1399
15:00
شعرخوانی محرم - ۱۱ مهر ۱۴۰۰
شعرخوانی محرم - ۱۱ مهر ۱۴۰۰
114
ارتباط مستقیم کربلای معلی - ۶ مهر ۱۴۰۰
ارتباط مستقیم کربلای معلی - ۶ مهر ۱۴۰۰
133
دیدار ماه
دیدار ماه
130
پرچم های برافراشته
پرچم های برافراشته
171
غریبان - ۵ مهر ۱۴۰۰
غریبان - ۵ مهر ۱۴۰۰
91
کربلای معلی - ۵ مهر ۱۴۰۰
کربلای معلی - ۵ مهر ۱۴۰۰
154
رندان تشنه لب
رندان تشنه لب
130
پیاده روی اربعین - عمود ۱۱۲۰ - ۵ مهر ۱۴۰۰
پیاده روی اربعین - عمود ۱۱۲۰ - ۵ مهر ۱۴۰۰
107
روضه خوانی حاج میثم مطیعی - ۵ مهر ۱۴۰۰
روضه خوانی حاج میثم مطیعی - ۵ مهر ۱۴۰۰
305
شرح شوق
شرح شوق
87
۴۰ جلوه یک حماسه
۴۰ جلوه یک حماسه
216
مسیر راهپیمایی اربعین - بخش ۲
مسیر راهپیمایی اربعین - بخش ۲
217
مسیر راهپیمایی اربعین - بخش ۱
مسیر راهپیمایی اربعین - بخش ۱
221
زینت دوش نبی صلی الله علیه و آله و سلم
زینت دوش نبی صلی الله علیه و آله و سلم
168
راهپیمایی اربعین حسینی - ۳ مهر ۱۴۰۰
راهپیمایی اربعین حسینی - ۳ مهر ۱۴۰۰
198
پیاده روی اربعین حسینی
پیاده روی اربعین حسینی
258
الحسین یجمعنا
الحسین یجمعنا
121
حسین بن علی (ع)
حسین بن علی (ع)
158
مسیر راهپیمایی اربعین - ۲ مهر ۱۴۰۰
مسیر راهپیمایی اربعین - ۲ مهر ۱۴۰۰
135
مسیر راهپیمایی اربعین - موکب رسانه ای مکتب حاج قاسم - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
مسیر راهپیمایی اربعین - موکب رسانه ای مکتب حاج قاسم - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
193
راهپیمایی اربعین- کربلای معلی
راهپیمایی اربعین- کربلای معلی
122
شعرخوانی محرم - ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ - بخش ۲
شعرخوانی محرم - ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ - بخش ۲
123
شعرخوانی محرم - ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ - بخش ۱
شعرخوانی محرم - ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ - بخش ۱
87
شعرخوانی محرم - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
شعرخوانی محرم - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
86
شعرخوانی محرم
شعرخوانی محرم
104
تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی
تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی
106
شعر خوانی محرم - ۱۹ شهریور ۱۴۰۰
شعر خوانی محرم - ۱۹ شهریور ۱۴۰۰
155
شعر خوانی محرم
شعر خوانی محرم
108
مکتب امام حسین(ع)
مکتب امام حسین(ع)
162
استاد شهید مطهری - امر به معروف و نهی از منکر
استاد شهید مطهری - امر به معروف و نهی از منکر
232