المپیک لندن ۲۰۱۲ ، دسته ۹۴ کیلوگرم


شبکه ورزش
20 مهر ماه 1399
10:51
هفته دوم وزنه بزداری باشگاه های کشور
هفته دوم وزنه بزداری باشگاه های کشور
1,218
هفته دوم لیگ برتر وزنه برداری کشور
هفته دوم لیگ برتر وزنه برداری کشور
1,583
مسابقات قهرمانی جهان ، دسته ۱۰۹ کیلوگرم - ازبکستان ۲۰۲۱
مسابقات قهرمانی جهان ، دسته ۱۰۹ کیلوگرم - ازبکستان ۲۰۲۱
7,105
مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان ازبکستان ۲۰۲۱ ، دسته ۱۰۲ کیلوگرم
مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان ازبکستان ۲۰۲۱ ، دسته ۱۰۲ کیلوگرم
10,144
مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان - ازبکستان
مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان - ازبکستان
9,259
قهرمانی جهان ۲۰۲۱
قهرمانی جهان ۲۰۲۱
5,304
مسابقات قهرمانی جهان - دسته ۷۳ کیلوگرم ، ازبکستان ۲۰۲۱
مسابقات قهرمانی جهان - دسته ۷۳ کیلوگرم ، ازبکستان ۲۰۲۱
6,373
مسابقات قهرمانی جهان - دسته ۶۷ کیلوگرم ، ازبکستان ۲۰۲۱
مسابقات قهرمانی جهان - دسته ۶۷ کیلوگرم ، ازبکستان ۲۰۲۱
3,919
مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان ازبکستان ۲۰۲۱
مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان ازبکستان ۲۰۲۱
5,287
مسابقات قهرمانی جهان ، دسته ۵۵ کیلوگرم - ازبکستان ۲۰۲۱
مسابقات قهرمانی جهان ، دسته ۵۵ کیلوگرم - ازبکستان ۲۰۲۱
3,895
رقابت های وزنه برداری قهرمانی جهان ، ۱۶ تا ۲۶ آذر از شبکه ورزش
رقابت های وزنه برداری قهرمانی جهان ، ۱۶ تا ۲۶ آذر از شبکه ورزش
5,285
مسابقات پارا وزنه برداری قهرمانی جهان - گرجستان
مسابقات پارا وزنه برداری قهرمانی جهان - گرجستان
4,034
مسابقات پارا وزنه برداری قهرمانی جهان - گرجستان
مسابقات پارا وزنه برداری قهرمانی جهان - گرجستان
1,863
رقابت های پارا وزنه برداری قهرمانی جهان ، ۶ تا ۱۴ آذر از شبکه ورزش
رقابت های پارا وزنه برداری قهرمانی جهان ، ۶ تا ۱۴ آذر از شبکه ورزش
1,294
مسابقات پارا وزنه برداری قهرمانی جهان - گرجستان
مسابقات پارا وزنه برداری قهرمانی جهان - گرجستان
1,991
لیگ باشگاه های کشور - سالن ایرانیان تهران
لیگ باشگاه های کشور - سالن ایرانیان تهران
2,657
وزنه برداری لیگ برتر کشور
وزنه برداری لیگ برتر کشور
2,333
وزنه برداری - سیامند رحمان
وزنه برداری - سیامند رحمان
5,229
وزنه برداری المپیک ۲۰۱۲ لندن
وزنه برداری المپیک ۲۰۱۲ لندن
2,837
المپیک ۲۰۱۲ - دسته ۸۵ کیلوگرم
المپیک ۲۰۱۲ - دسته ۸۵ کیلوگرم
2,222
دیدارنهایی اولین دوره قهرمانی لیگ پاورلیفتینگ باشگاه های کشور
دیدارنهایی اولین دوره قهرمانی لیگ پاورلیفتینگ باشگاه های کشور
1,904
اولین دوره لیگ پاورلیفتینگ قهرمانی کشور
اولین دوره لیگ پاورلیفتینگ قهرمانی کشور
1,290
المپیک لندن ۲۰۱۲ ، دسته ۹۴ کیلوگرم
المپیک لندن ۲۰۱۲ ، دسته ۹۴ کیلوگرم
2,421
اولین دوره مسابقات لیگ پاورلیفتینگ
اولین دوره مسابقات لیگ پاورلیفتینگ
1,026
مسابقات پاورلیفتینگ لیگ باشگاه های کشور - گروه الف
مسابقات پاورلیفتینگ لیگ باشگاه های کشور - گروه الف
1,249
مسابقات پاورلیفتینگ کشور
مسابقات پاورلیفتینگ کشور
1,251
اولین دوره لیگ پاورلیفتینگ باشگاه های کشور - مازندران
اولین دوره لیگ پاورلیفتینگ باشگاه های کشور - مازندران
2,453
المپیک لندن ۲۰۱۲ ، دسته ۹۴ کیلوگرم
المپیک لندن ۲۰۱۲ ، دسته ۹۴ کیلوگرم
3,067
منتخب  پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو - دسته منهای ۸۰ کیلوگرم ، مجید فرزین
منتخب پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو - دسته منهای ۸۰ کیلوگرم ، مجید فرزین
907
پارالمپیک ریو ۲۰۱۶
پارالمپیک ریو ۲۰۱۶
854