کربلای معلی - بخش اول


شبکه ۳
16 مهر ماه 1399
12:10
وفات حضرت معصومه (س)
وفات حضرت معصومه (س)
669
حرم حضرت معصومه سلام الله علیها - ۲۴ آبان ۱۴۰۰
حرم حضرت معصومه سلام الله علیها - ۲۴ آبان ۱۴۰۰
374
۲ آبان ۱۴۰۰
۲ آبان ۱۴۰۰
632
ویژه برنامه ولادت پیامبراکرم (ص) ، شنبه اول و یکشنبه دوم آبان ماه
ویژه برنامه ولادت پیامبراکرم (ص) ، شنبه اول و یکشنبه دوم آبان ماه
557
مدائن - حرم مطهر حضرت سلمان فارسی (ع)
مدائن - حرم مطهر حضرت سلمان فارسی (ع)
546
سامراء-حرم مطهر امامین عسکریین علیهما السلام-۲۳ مهر ۱۴۰۰
سامراء-حرم مطهر امامین عسکریین علیهما السلام-۲۳ مهر ۱۴۰۰
729
شهادت امام حسن عسکری (ع)
شهادت امام حسن عسکری (ع)
678
قرائت دسته جمعی زیارت آل یاسین - جمعه ۲۳ مهر ۱۶:۴۵
قرائت دسته جمعی زیارت آل یاسین - جمعه ۲۳ مهر ۱۶:۴۵
305
کربلای معلی - اربعین حسینی - ۵ مهر ۱۴۰۰
کربلای معلی - اربعین حسینی - ۵ مهر ۱۴۰۰
2,387
مراسم اربعین حسینی - کربلای معلی - بخش ۴
مراسم اربعین حسینی - کربلای معلی - بخش ۴
980
مراسم اربعین حسینی - کربلای معلی - بخش ۳
مراسم اربعین حسینی - کربلای معلی - بخش ۳
623
کربلای معلی - بخش ۲
کربلای معلی - بخش ۲
684
کربلای معلی - بخش ۱
کربلای معلی - بخش ۱
735
پیاده روی اربعین - موکب رسانه ای حاج قاسم  سلیمانی - عمود ۱۱۲۰ - ۱۵ کیلومتر فاصله تا کربلا - بخش ۲
پیاده روی اربعین - موکب رسانه ای حاج قاسم سلیمانی - عمود ۱۱۲۰ - ۱۵ کیلومتر فاصله تا کربلا - بخش ۲
1,135
پیاده روی اربعین - موکب رسانه ای حاج قاسم سلیمانی - عمود ۱۱۲۰ - بخش ۱
پیاده روی اربعین - موکب رسانه ای حاج قاسم سلیمانی - عمود ۱۱۲۰ - بخش ۱
1,242
پیاده روی اربعین - مدینه الزائرین - فاصله تا کربلای معلی ۲۰ کیلومتر
پیاده روی اربعین - مدینه الزائرین - فاصله تا کربلای معلی ۲۰ کیلومتر
877
پیاده روی اربعین - مدینه الزائرین - فاصله تا کربلای معلی ۲۰ کیلومتر - بخش ۲
پیاده روی اربعین - مدینه الزائرین - فاصله تا کربلای معلی ۲۰ کیلومتر - بخش ۲
2,027
 پیاده روی اربعین-مدینه الزائرین - فاصله تا کربلای معلی ۲۰ کیلومتر
پیاده روی اربعین-مدینه الزائرین - فاصله تا کربلای معلی ۲۰ کیلومتر
2,542
پیاده روی اربعین - مدینه الزائرین - ۲۰ کیلومتر فاصله تا کربلا - بخش ۲
پیاده روی اربعین - مدینه الزائرین - ۲۰ کیلومتر فاصله تا کربلا - بخش ۲
1,500
پیاده روی اربعین - مدینه الزائرین - ۲۰ کیلومتر فاصله تا کربلا - بخش ۱
پیاده روی اربعین - مدینه الزائرین - ۲۰ کیلومتر فاصله تا کربلا - بخش ۱
1,270
پیاده روی اربعین - عمود ۹۴۰ - فاصله تا کربلای معلی ۳۰ کیلومتر
پیاده روی اربعین - عمود ۹۴۰ - فاصله تا کربلای معلی ۳۰ کیلومتر
1,373
پیاده روی اربعین -خان النص - فاصله تا کربلای معلی ۴۰ کیلومتر - بخش ۲
پیاده روی اربعین -خان النص - فاصله تا کربلای معلی ۴۰ کیلومتر - بخش ۲
1,018
پیاده روی اربعین -خان النص - فاصله تا کربلای معلی ۴۰ کیلومتر - بخش ۱
پیاده روی اربعین -خان النص - فاصله تا کربلای معلی ۴۰ کیلومتر - بخش ۱
824
پیاده روی اربعین - عمود ۲۰۶ - ۸۰ کیلومتر فاصله تا کربلا - بخش ۴
پیاده روی اربعین - عمود ۲۰۶ - ۸۰ کیلومتر فاصله تا کربلا - بخش ۴
1,062
پیاده روی اربعین - عمود ۲۰۶ - ۸۰ کیلومتر فاصله تا کربلا - بخش ۳
پیاده روی اربعین - عمود ۲۰۶ - ۸۰ کیلومتر فاصله تا کربلا - بخش ۳
966
پیاده روی اربعین - عمود ۲۰۶ - فاصله تا کربلای معلی ۸۰ کیلومتر - بخش ۲
پیاده روی اربعین - عمود ۲۰۶ - فاصله تا کربلای معلی ۸۰ کیلومتر - بخش ۲
988
پیاده روی اربعین - عمود ۲۰۶ - فاصله تا کربلای معلی ۸۰ کیلومتر - بخش ۱
پیاده روی اربعین - عمود ۲۰۶ - فاصله تا کربلای معلی ۸۰ کیلومتر - بخش ۱
883
 پیاده روی اربعین-نجف اشرف - فاصله تا کربلای معلی -۹۰ کیلومتر
پیاده روی اربعین-نجف اشرف - فاصله تا کربلای معلی -۹۰ کیلومتر
1,000
پیاده روی اربعین - الدیوانیه - ۱۴۸ کیلومتر فاصله تا کربلا
پیاده روی اربعین - الدیوانیه - ۱۴۸ کیلومتر فاصله تا کربلا
1,492
پیاده روی اربعین - الحمزه - ۱۶۹ کیلومتر فاصله تا کربلا- بخش ۲
پیاده روی اربعین - الحمزه - ۱۶۹ کیلومتر فاصله تا کربلا- بخش ۲
1,665