لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۰ آلمان


شبکه ورزش
14 مهر ماه 1399
14:27
هندبال قهرمانی آسیا ، ایران - عربستان
هندبال قهرمانی آسیا ، ایران - عربستان
5,852
ایران- هند- قهرمانی آسیا
ایران- هند- قهرمانی آسیا
2,329
خلاصه مسابقات هندبال قهرمانی اروپا
خلاصه مسابقات هندبال قهرمانی اروپا
1,912
آلمان - لهستان ، مسابقات قهرمانی اروپا مجارستان ۲۰۲۲
آلمان - لهستان ، مسابقات قهرمانی اروپا مجارستان ۲۰۲۲
944
گزیده هندبال قهرمانی اروپا ۲۰۲۲
گزیده هندبال قهرمانی اروپا ۲۰۲۲
856
ایران - استرالیا ، بیستمین دوره رقابت های قهرمانی آسیا
ایران - استرالیا ، بیستمین دوره رقابت های قهرمانی آسیا
860
مسابقات هندبال قهرمانی آسیا، ۲۸ دی تا ۱۱ بهمن از شبکه ورزش
مسابقات هندبال قهرمانی آسیا، ۲۸ دی تا ۱۱ بهمن از شبکه ورزش
1,017
هندبال قهرمانی اروپا مجارستان ، فرانسه - صربستان
هندبال قهرمانی اروپا مجارستان ، فرانسه - صربستان
555
مونت پولیه - زاگرب ، لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۱
مونت پولیه - زاگرب ، لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۱
190
اسپانیا - سوئد ، هندبال قهرمانی اروپا، اسلواکی ۲۰۲۲
اسپانیا - سوئد ، هندبال قهرمانی اروپا، اسلواکی ۲۰۲۲
711
اسپانیا - فرانسه
اسپانیا - فرانسه
528
مسابقات قهرمانی اروپا- ۲۳ دی تا ۱۰ بهمن از شبکه ورزش
مسابقات قهرمانی اروپا- ۲۳ دی تا ۱۰ بهمن از شبکه ورزش
397
کیل - آلبورگ
کیل - آلبورگ
630
پاری سن ژرمن - بارسلونا ، رقابت های لیگ قهرمانان اروپا ، فرانسه ۲۰۲۱
پاری سن ژرمن - بارسلونا ، رقابت های لیگ قهرمانان اروپا ، فرانسه ۲۰۲۱
996
لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا لهستان ، کیل سه - فلنزیوری
لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا لهستان ، کیل سه - فلنزیوری
521
کی یل - زاگرب ، هندبال لیگ قهرمانان اروپا ، آلمان ۲۰۲۱
کی یل - زاگرب ، هندبال لیگ قهرمانان اروپا ، آلمان ۲۰۲۱
301
آلمان - مجارستان ، بازی دوستانه ، آلمان ۲۰۲۱
آلمان - مجارستان ، بازی دوستانه ، آلمان ۲۰۲۱
593
پاری سن ژرمن - لومازا ، لیگ قهرمانان اروپا ، لهستان ۲۰۲۱
پاری سن ژرمن - لومازا ، لیگ قهرمانان اروپا ، لهستان ۲۰۲۱
902
لهستان - آلمان
لهستان - آلمان
415
بارسلونا - کیلسه ، لیگ قهرمانی باشگاه های اروپا ، اسپانیا ۲۰۲۱
بارسلونا - کیلسه ، لیگ قهرمانی باشگاه های اروپا ، اسپانیا ۲۰۲۱
1,296
بارسلون - پرتون
بارسلون - پرتون
3,131
آلمان - مجارستان
آلمان - مجارستان
910
زغال سنگ طبس - پاس ناجا قم
زغال سنگ طبس - پاس ناجا قم
1,798
نیروی زمینی - مس کرمان
نیروی زمینی - مس کرمان
1,106
زاگرب - کیل ، لیگ قهرمانان اروپا ، آلمان ۲۰۲۱
زاگرب - کیل ، لیگ قهرمانان اروپا ، آلمان ۲۰۲۱
866
لیگ قهرمانان اروپا کرواسی ۲۰۲۱ ، زاگرب - مونت پولیه
لیگ قهرمانان اروپا کرواسی ۲۰۲۱ ، زاگرب - مونت پولیه
714
آلبورگ -  مونتلیه
آلبورگ - مونتلیه
2,474
دیناموبخارست - پاری سن ژرمن ، لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۱
دیناموبخارست - پاری سن ژرمن ، لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۱
805
آلبورگ - مونت پلیر
آلبورگ - مونت پلیر
1,002
مس کرمان- پاس ناجی قم
مس کرمان- پاس ناجی قم
1,600