موقعیت استثنایی برای بارسلونا و تیر دروازه
موقعیت استثنایی برای بارسلونا و تیر دروازه
32,992
گل اول بارسلونا به رئال مادرید (اسکار مینگزا)
گل اول بارسلونا به رئال مادرید (اسکار مینگزا)
67,892
اخراج کاسمیرو!
اخراج کاسمیرو!
21,132
صحنه مشکوک به پنالتی روی دروازه رئال و اعتراضات بارسایی‌ها
صحنه مشکوک به پنالتی روی دروازه رئال و اعتراضات بارسایی‌ها
17,389
ضد حمله دیدنی رئال و برخورد توپ به تیر دروازه
ضد حمله دیدنی رئال و برخورد توپ به تیر دروازه
28,027
گل دوم رئال مادرید به بارسلونا (تونی کروس)
گل دوم رئال مادرید به بارسلونا (تونی کروس)
80,001
کروس چه موقعیتی رو گل نزد!
کروس چه موقعیتی رو گل نزد!
11,424
گل اول رئال مادرید به بارسلونا (کریم بنزما)
گل اول رئال مادرید به بارسلونا (کریم بنزما)
75,908
ضربه کرنر مسی به تیر دروازه رئال مادرید
ضربه کرنر مسی به تیر دروازه رئال مادرید
14,520
گل دوم رئال مادرید به الچه (کریم بنزما)
گل دوم رئال مادرید به الچه (کریم بنزما)
25,100
گل اول رئال مادرید به الچه (کریم بنزما)
گل اول رئال مادرید به الچه (کریم بنزما)
20,406
گل اول الچه به رئال مادرید (دنی کالوو)
گل اول الچه به رئال مادرید (دنی کالوو)
10,480
گل اول رئال مادرید به اتلتیکو مادرید ( کریم بنزما)
گل اول رئال مادرید به اتلتیکو مادرید ( کریم بنزما)
36,539
گل اول اتلتیکو مادرید به رئال مادرید(لوییس سوآرز)
گل اول اتلتیکو مادرید به رئال مادرید(لوییس سوآرز)
26,307
گل دوم بارسلونا به اوساسونا (موریبا)
گل دوم بارسلونا به اوساسونا (موریبا)
22,273
گل اول بارسلونا به اوساسونا (جوردی آلبا)
گل اول بارسلونا به اوساسونا (جوردی آلبا)
17,943
گل سوم بارسلونا به سویا (مارتین برایتویت)
گل سوم بارسلونا به سویا (مارتین برایتویت)
37,636
گل دوم بارسلونا به سویا (جرارد پیکه)
گل دوم بارسلونا به سویا (جرارد پیکه)
40,713
مهار دیدنی تراشتگن روی پنالتی سویا
مهار دیدنی تراشتگن روی پنالتی سویا
43,081
گل اول بارسلونا به سویا (عثمان دمبله)
گل اول بارسلونا به سویا (عثمان دمبله)
40,353
گل دوم میلان به رم (آنته ربیچ)
گل دوم میلان به رم (آنته ربیچ)
23,581
گل اول رم به میلان (جردن ورتو)
گل اول رم به میلان (جردن ورتو)
13,182
گل اول میلان به رم (فرانک کسیه)
گل اول میلان به رم (فرانک کسیه)
23,442
موقعیتی که زلاتان مقابل دروازه خالی از دست داد
موقعیتی که زلاتان مقابل دروازه خالی از دست داد
20,147
گل اول هلاس ورونا به یوونتوس (آنتونین باراک)
گل اول هلاس ورونا به یوونتوس (آنتونین باراک)
10,721
گل اول یوونتوس به هلاس ورونا (کریستیانو رونالدو)
گل اول یوونتوس به هلاس ورونا (کریستیانو رونالدو)
21,484
گل سوم اینتر به میلان (روملو لوکاکو)
گل سوم اینتر به میلان (روملو لوکاکو)
34,173
گل دوم اینتر به میلان (لائوتارو مارتینز)
گل دوم اینتر به میلان (لائوتارو مارتینز)
23,166
گل اول اینتر به میلان (لائوتارو مارتینز)
گل اول اینتر به میلان (لائوتارو مارتینز)
35,797
گل سوم اینتر به لاتزیو (لائوتارو مارتینز)
گل سوم اینتر به لاتزیو (لائوتارو مارتینز)
13,062