فوتبال تنها نگاه می کنی ؟
فوتبال تنها نگاه می کنی ؟
2,961
شباهت یک سرمربی و یک کارگردان چیست؟
شباهت یک سرمربی و یک کارگردان چیست؟
1,538
خاطره ی جالب پژمان جمشیدی
خاطره ی جالب پژمان جمشیدی
2,161
مشکل بزرگ دوران نوجوانی سروش صحت
مشکل بزرگ دوران نوجوانی سروش صحت
1,731
شباهت فوتبالیست و بازیگر چیست؟
شباهت فوتبالیست و بازیگر چیست؟
1,528
پژمان جمشیدی - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
پژمان جمشیدی - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
6,781
پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است
پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است
2,521
همه ی نافرمان ها موفق نبوده اند
همه ی نافرمان ها موفق نبوده اند
1,856
می شود گفت نا فرمان ها قهرمانند
می شود گفت نا فرمان ها قهرمانند
910
بچه ها چطور با دیدن الگو برداری می کنند؟
بچه ها چطور با دیدن الگو برداری می کنند؟
1,387
چهارچوب های رایج را بشکنیم
چهارچوب های رایج را بشکنیم
985
معرفی کتاب
معرفی کتاب
1,427
نا فرما نی خود یک استعداد است
نا فرما نی خود یک استعداد است
849
مجتبی شکوری - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
مجتبی شکوری - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
6,825
هدایتی
هدایتی
3,868
مسعود بربر - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
مسعود بربر - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,191
برای کارهای بزرگ ازهیچ کس سوال نکن
برای کارهای بزرگ ازهیچ کس سوال نکن
2,058
گاهی خودمان را برای خاطر عزیزانمان کنار بگذاریم
گاهی خودمان را برای خاطر عزیزانمان کنار بگذاریم
1,218
بعضی رویاها همیشه باید رویا بماند
بعضی رویاها همیشه باید رویا بماند
1,167
اردشیر رستمی - رشید کاکاوند - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
اردشیر رستمی - رشید کاکاوند - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
4,662
گاهی یک تلفن ساده کردن خود یک انقلاب است
گاهی یک تلفن ساده کردن خود یک انقلاب است
1,151
معرفی کتاب
معرفی کتاب
1,174
پوریا ذوالفقاری-۱۷ اردیبهشت
پوریا ذوالفقاری-۱۷ اردیبهشت
1,675
حسین تقوی - سعید قطبی زاده - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
حسین تقوی - سعید قطبی زاده - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,091
معرفی کتاب
معرفی کتاب
1,909
رسم هایی که هیچ توجیهی ندارند
رسم هایی که هیچ توجیهی ندارند
2,384
توجیه باعث می شود خطاها را نبینیم
توجیه باعث می شود خطاها را نبینیم
1,384
آدم های کمی هستند که متعصبانه بی تعصب هستند
آدم های کمی هستند که متعصبانه بی تعصب هستند
1,697
مارپیچ خشونت چیست
مارپیچ خشونت چیست
1,089
یاسین حجازی - مجتبی شکوری - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
یاسین حجازی - مجتبی شکوری - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
4,746