۱۳ مهر ۱۳۹۹


شبکه افق
13 مهر ماه 1399
21:01
۱۶ مهر ۱۴۰۰
۱۶ مهر ۱۴۰۰
1,040
۱۵ مهر ۱۴۰۰
۱۵ مهر ۱۴۰۰
668
۱۴ مهر ۱۴۰۰
۱۴ مهر ۱۴۰۰
493
۱۳ مهر ۱۴۰۰
۱۳ مهر ۱۴۰۰
645
توصیف زیبا از حرم امام رضا (ع)
توصیف زیبا از حرم امام رضا (ع)
953
در زمان کودکیم همه به حرم امام رضا (ع) نزدیکتر بودیم
در زمان کودکیم همه به حرم امام رضا (ع) نزدیکتر بودیم
318
۱۲ مهر ۱۴۰۰
۱۲ مهر ۱۴۰۰
417
۱۱ مهر ۱۴۰۰
۱۱ مهر ۱۴۰۰
911
من با پسر شهیدم مثل دوتا دوست بودیم
من با پسر شهیدم مثل دوتا دوست بودیم
660
خیلی ناراحت بودم که دیر ازدواج کردم
خیلی ناراحت بودم که دیر ازدواج کردم
600
رفیقام باعث شدن به تهران بیام
رفیقام باعث شدن به تهران بیام
317
خاطره جالب مهمان برنامه از پدرش
خاطره جالب مهمان برنامه از پدرش
366
۱۰ مهر ۱۴۰۰
۱۰ مهر ۱۴۰۰
435
دلم خیلی برای مادرم تنگ شده !
دلم خیلی برای مادرم تنگ شده !
1,967
۹ مهر ۱۴۰۰
۹ مهر ۱۴۰۰
4,401
اشتراک شما با پدر بزرگتون چیست؟!
اشتراک شما با پدر بزرگتون چیست؟!
1,267
خاطره جالب مهمان برنامه از پدربزرگش
خاطره جالب مهمان برنامه از پدربزرگش
1,310
آدم نیامده همه کار بکند!
آدم نیامده همه کار بکند!
1,216
سوال اهل کجا هستید برای من خیلی سخته جوابش
سوال اهل کجا هستید برای من خیلی سخته جوابش
800
فیلم و سریال خوب درباره شهر های ما ساخته نشده
فیلم و سریال خوب درباره شهر های ما ساخته نشده
944
۸ مهر ۱۴۰۰
۸ مهر ۱۴۰۰
4,697
هر چیزی که میدیدیم در جنگ تحمیلی جمع آوری می کردیم!
هر چیزی که میدیدیم در جنگ تحمیلی جمع آوری می کردیم!
393
خاطره جالب مهمان برنامه از شهید شوشتری
خاطره جالب مهمان برنامه از شهید شوشتری
447
در دوران جنگ تحمیلی چه کاری انجام می دادید؟!
در دوران جنگ تحمیلی چه کاری انجام می دادید؟!
264
حادثه جنگ حادثه عمیقی بود
حادثه جنگ حادثه عمیقی بود
191
۷ مهر ۱۴۰۰
۷ مهر ۱۴۰۰
496
چی شد که در جنگ شرکت کردید؟!
چی شد که در جنگ شرکت کردید؟!
1,599
به پدرم گفتم دلم می خواهد هیئت داشته باشم
به پدرم گفتم دلم می خواهد هیئت داشته باشم
587
داستان رفاقتتون از کجا شکل گرفت؟!
داستان رفاقتتون از کجا شکل گرفت؟!
371
دوستمون بخاطر سفر کربلا فوت کرد
دوستمون بخاطر سفر کربلا فوت کرد
428