موقعیت استثنایی برای بارسلونا و تیر دروازه
موقعیت استثنایی برای بارسلونا و تیر دروازه
32,978
گل اول بارسلونا به رئال مادرید (اسکار مینگزا)
گل اول بارسلونا به رئال مادرید (اسکار مینگزا)
67,866
اخراج کاسمیرو!
اخراج کاسمیرو!
21,116
صحنه مشکوک به پنالتی روی دروازه رئال و اعتراضات بارسایی‌ها
صحنه مشکوک به پنالتی روی دروازه رئال و اعتراضات بارسایی‌ها
17,371
ضد حمله دیدنی رئال و برخورد توپ به تیر دروازه
ضد حمله دیدنی رئال و برخورد توپ به تیر دروازه
28,019
گل دوم رئال مادرید به بارسلونا (تونی کروس)
گل دوم رئال مادرید به بارسلونا (تونی کروس)
79,989
کروس چه موقعیتی رو گل نزد!
کروس چه موقعیتی رو گل نزد!
11,413
گل اول رئال مادرید به بارسلونا (کریم بنزما)
گل اول رئال مادرید به بارسلونا (کریم بنزما)
75,891
ضربه کرنر مسی به تیر دروازه رئال مادرید
ضربه کرنر مسی به تیر دروازه رئال مادرید
14,504
گل دوم رئال مادرید به الچه (کریم بنزما)
گل دوم رئال مادرید به الچه (کریم بنزما)
25,091
گل اول رئال مادرید به الچه (کریم بنزما)
گل اول رئال مادرید به الچه (کریم بنزما)
20,393
گل اول الچه به رئال مادرید (دنی کالوو)
گل اول الچه به رئال مادرید (دنی کالوو)
10,467
گل اول رئال مادرید به اتلتیکو مادرید ( کریم بنزما)
گل اول رئال مادرید به اتلتیکو مادرید ( کریم بنزما)
36,504
گل اول اتلتیکو مادرید به رئال مادرید(لوییس سوآرز)
گل اول اتلتیکو مادرید به رئال مادرید(لوییس سوآرز)
26,294
گل دوم بارسلونا به اوساسونا (موریبا)
گل دوم بارسلونا به اوساسونا (موریبا)
22,262
گل اول بارسلونا به اوساسونا (جوردی آلبا)
گل اول بارسلونا به اوساسونا (جوردی آلبا)
17,931
گل سوم بارسلونا به سویا (مارتین برایتویت)
گل سوم بارسلونا به سویا (مارتین برایتویت)
37,636
گل دوم بارسلونا به سویا (جرارد پیکه)
گل دوم بارسلونا به سویا (جرارد پیکه)
40,713
مهار دیدنی تراشتگن روی پنالتی سویا
مهار دیدنی تراشتگن روی پنالتی سویا
43,081
گل اول بارسلونا به سویا (عثمان دمبله)
گل اول بارسلونا به سویا (عثمان دمبله)
40,353
گل دوم میلان به رم (آنته ربیچ)
گل دوم میلان به رم (آنته ربیچ)
23,579
گل اول رم به میلان (جردن ورتو)
گل اول رم به میلان (جردن ورتو)
13,178
گل اول میلان به رم (فرانک کسیه)
گل اول میلان به رم (فرانک کسیه)
23,430
موقعیتی که زلاتان مقابل دروازه خالی از دست داد
موقعیتی که زلاتان مقابل دروازه خالی از دست داد
20,141
گل اول هلاس ورونا به یوونتوس (آنتونین باراک)
گل اول هلاس ورونا به یوونتوس (آنتونین باراک)
10,718
گل اول یوونتوس به هلاس ورونا (کریستیانو رونالدو)
گل اول یوونتوس به هلاس ورونا (کریستیانو رونالدو)
21,484
گل سوم اینتر به میلان (روملو لوکاکو)
گل سوم اینتر به میلان (روملو لوکاکو)
34,156
گل دوم اینتر به میلان (لائوتارو مارتینز)
گل دوم اینتر به میلان (لائوتارو مارتینز)
23,152
گل اول اینتر به میلان (لائوتارو مارتینز)
گل اول اینتر به میلان (لائوتارو مارتینز)
35,792
گل سوم اینتر به لاتزیو (لائوتارو مارتینز)
گل سوم اینتر به لاتزیو (لائوتارو مارتینز)
13,050