کم شنوایی و ناشنوایی


شبکه اصفهان
13 مهر ماه 1399
18:10
توصیه های پیشگیری از بیماری کرونا در نوروز
توصیه های پیشگیری از بیماری کرونا در نوروز
963
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
405
نقش ژنتیک در پیشگیری از کرونا
نقش ژنتیک در پیشگیری از کرونا
570
مراقبت سالمندان در همه گیری کرونا
مراقبت سالمندان در همه گیری کرونا
378
سوختگی ها و حوادث چهارشنبه آخر سال
سوختگی ها و حوادث چهارشنبه آخر سال
391
دیابت و مراقبت های دوران کرونا
دیابت و مراقبت های دوران کرونا
542
کرونا و عفونت های تنفسی در کودکان
کرونا و عفونت های تنفسی در کودکان
400
مراقبت سالمندان در همگیری کرونا
مراقبت سالمندان در همگیری کرونا
322
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
359
بیماری ام اس
بیماری ام اس
826
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
295
تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ
تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ
493
اخلاق در پزشکی
اخلاق در پزشکی
260
سلامت مردان
سلامت مردان
152
نقش استرس در بیماریهای قلبی
نقش استرس در بیماریهای قلبی
197
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
376
وضعیت واکسیناسیون در استان اصفهان
وضعیت واکسیناسیون در استان اصفهان
389
تشخیص و درمان بیماری صرع
تشخیص و درمان بیماری صرع
471
کرونا و عفونت های تنفسی کودکان
کرونا و عفونت های تنفسی کودکان
415
نقش رادیولوژی و مداخله در تشخیص و درمان
نقش رادیولوژی و مداخله در تشخیص و درمان
290
غربالگری در دوران بارداری
غربالگری در دوران بارداری
391
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
330
تشخیص و درمان بیماری صرع
تشخیص و درمان بیماری صرع
407
چاقی در کودکان و نوجوانان
چاقی در کودکان و نوجوانان
301
نقش رادیولوژی مداخله ای در تشخیص و درمان
نقش رادیولوژی مداخله ای در تشخیص و درمان
272
بیماریهای شایع شانه
بیماریهای شایع شانه
289
پیش فعالی در کودکان
پیش فعالی در کودکان
520
آسیب های مفصل زانو
آسیب های مفصل زانو
381
چاقی در کودکان و نوجوانان
چاقی در کودکان و نوجوانان
475
مشکلات کلیوی در کودکان
مشکلات کلیوی در کودکان
471