فراخوان قرائت زیارت اربعین


شبکه ۱
13 مهر ماه 1399
13:48
آمار رسمی کرونا - ۵ بهمن ۱۴۰۰
آمار رسمی کرونا - ۵ بهمن ۱۴۰۰
12,128
میز اقتصادی (مالیات خودرو لوکس) - ۵ بهمن ۱۴۰۰
میز اقتصادی (مالیات خودرو لوکس) - ۵ بهمن ۱۴۰۰
1,848
میمون های فراری در آمریکا!
میمون های فراری در آمریکا!
2,000
کرونا و جهان - ۵ بهمن ۱۴۰۰
کرونا و جهان - ۵ بهمن ۱۴۰۰
831
آدمخواری در فرانسه!
آدمخواری در فرانسه!
1,307
تیراندازی یک دانشجو در آلمان
تیراندازی یک دانشجو در آلمان
583
خاموشی در قزاقستان
خاموشی در قزاقستان
481
مقصران حادثه ی پلاسکو
مقصران حادثه ی پلاسکو
608
استقبال زیاد مردم از نمایشگاه کتاب
استقبال زیاد مردم از نمایشگاه کتاب
325
دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران
دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران
151
خبرهای خوب از زبان سخنگوی دولت
خبرهای خوب از زبان سخنگوی دولت
518
توسعه زیست فناوری
توسعه زیست فناوری
176
دیدار وزیر راه با الهام علی اف
دیدار وزیر راه با الهام علی اف
196
بیمه ی زنان خانه دار بر روی میز مجلس
بیمه ی زنان خانه دار بر روی میز مجلس
283
گفتگوی زنده تلویزیونی رئیس جمهور
گفتگوی زنده تلویزیونی رئیس جمهور
219
امکان واکسیناسیون سنین ۹ تا ۱۱ سال
امکان واکسیناسیون سنین ۹ تا ۱۱ سال
329
۵ بهمن ۱۴۰۰
۵ بهمن ۱۴۰۰
506
میز اقتصادی (اقتصاد دانش بنیان) - ۴ بهمن ۱۴۰۰
میز اقتصادی (اقتصاد دانش بنیان) - ۴ بهمن ۱۴۰۰
1,220
آب شیرین کن خورشیدی
آب شیرین کن خورشیدی
1,344
حملات موشکی یمن به امارات و عربستان
حملات موشکی یمن به امارات و عربستان
13,349
پیگیری آزادسازی سواحل خزر
پیگیری آزادسازی سواحل خزر
928
زلزله های زیاد در کشور؟!
زلزله های زیاد در کشور؟!
1,282
روند احیای زاینده رود
روند احیای زاینده رود
1,021
پیش بینی آب و هوا - ۴ بهمن ۱۴۰۰
پیش بینی آب و هوا - ۴ بهمن ۱۴۰۰
721
از سرما تا آلودگی هوا - ۴ بهمن ۱۴۰۰
از سرما تا آلودگی هوا - ۴ بهمن ۱۴۰۰
388
حداقل حقوق پیشنهادی دولت
حداقل حقوق پیشنهادی دولت
769
رئیس دستگاه قضا: مراقب رمز ارزها باشید!
رئیس دستگاه قضا: مراقب رمز ارزها باشید!
483
مهار رشد اجاره بها در دستورکار دولت
مهار رشد اجاره بها در دستورکار دولت
282
کرونا و جهان - ۴ بهمن ۱۴۰۰
کرونا و جهان - ۴ بهمن ۱۴۰۰
368
افزایش شهرهای زرد در کشور
افزایش شهرهای زرد در کشور
492