مرحله نهم مسابقات موتورسواری (موتو جی پی) - اسپانیا ۲۰۲۰


شبکه ورزش
7 مهر ماه 1399
19:12
دور دوم مسابقات موتورکراس emx۲۵۰، ایتالیا ۲۰۲۱
دور دوم مسابقات موتورکراس emx۲۵۰، ایتالیا ۲۰۲۱
222
موتور سواری سرعت قهرمانی جهان لهستان ۲۰۲۱
موتور سواری سرعت قهرمانی جهان لهستان ۲۰۲۱
279
مرحله دوم مسابقات موتورکراس کوهستان emx۲۵۰- ایتالیا ۲۰۲۱
مرحله دوم مسابقات موتورکراس کوهستان emx۲۵۰- ایتالیا ۲۰۲۱
323
دور دوم مسابقات موتور کراس mxgp، ایتالیا ۲۰۲۱
دور دوم مسابقات موتور کراس mxgp، ایتالیا ۲۰۲۱
591
دور دوم ام ایکس ۲۵۰ سی سی ایتالیا ۲۰۲۱
دور دوم ام ایکس ۲۵۰ سی سی ایتالیا ۲۰۲۱
423
دور اول مسابقات موتورکراس mx۲ - ایتالیا ۲۰۲۱
دور اول مسابقات موتورکراس mx۲ - ایتالیا ۲۰۲۱
1,335
مسابقات موتورسواری کراس ایتالیا ۲۰۲۱
مسابقات موتورسواری کراس ایتالیا ۲۰۲۱
658
دور دوم مسابقات موتور کراس mxgp - ایتالیا ۲۰۲۱
دور دوم مسابقات موتور کراس mxgp - ایتالیا ۲۰۲۱
710
مسابقات موتور کراس ایتالیا - ۲۰۲۱
مسابقات موتور کراس ایتالیا - ۲۰۲۱
463
مسابقات پیست خاکی قهرمانی جهان لهستان ۲۰۲۱
مسابقات پیست خاکی قهرمانی جهان لهستان ۲۰۲۱
341
مسابقات موتور کراس ، کلاس mxgp ، ایتالیا ۲۰۲۱
مسابقات موتور کراس ، کلاس mxgp ، ایتالیا ۲۰۲۱
477
موتور سواری قهرمانی کشور
موتور سواری قهرمانی کشور
1,333
رقابت های سوپراسپورت ۳۰۰ سی سی
رقابت های سوپراسپورت ۳۰۰ سی سی
797
مسابقات موتوکراس کلاس ام ایکس جی پی - فرانسه ۲۰۲۱
مسابقات موتوکراس کلاس ام ایکس جی پی - فرانسه ۲۰۲۱
994
مسابقات جهانی موتور کراس سایدکار ۲۰۲۱
مسابقات جهانی موتور کراس سایدکار ۲۰۲۱
699
رقابت هاب موتو ۳ اسپانیا ۲۰۲۱
رقابت هاب موتو ۳ اسپانیا ۲۰۲۱
1,787
موتوکراس کلاس ام ایکس جی پی فرانسه ۲۰۲۱
موتوکراس کلاس ام ایکس جی پی فرانسه ۲۰۲۱
830
قهرمانی فرانچسکو باگنایا در موتو جی پی وانسیا
قهرمانی فرانچسکو باگنایا در موتو جی پی وانسیا
1,137
موتوجی پی اسپانیا
موتوجی پی اسپانیا
2,871
مسابقات موتو۳ اسپانیا
مسابقات موتو۳ اسپانیا
1,743
دور دوم مسابقات موتو کراس MXGP ، فرانسه ۲۰۲۱
دور دوم مسابقات موتو کراس MXGP ، فرانسه ۲۰۲۱
1,426
قهرمانی باگنایا در موتو جی پی پرتغال
قهرمانی باگنایا در موتو جی پی پرتغال
979
مسابقات موتور سواری سرعت در پیست خاکی لهستان ۲۰۲۱
مسابقات موتور سواری سرعت در پیست خاکی لهستان ۲۰۲۱
1,341
قهرمانی ماکس فرتاپسن در فرمول یک مکزیک ۲۰۲۱
قهرمانی ماکس فرتاپسن در فرمول یک مکزیک ۲۰۲۱
1,286
رقابت های موتو جی پی - پرتغال ۲۰۲۱
رقابت های موتو جی پی - پرتغال ۲۰۲۱
2,592
رقابت های موتو ۳ - پرتغال ۲۰۲۱
رقابت های موتو ۳ - پرتغال ۲۰۲۱
1,121
مسابقات جهانی سوپر بایک ها - اسپانیا ۲۰۲۱
مسابقات جهانی سوپر بایک ها - اسپانیا ۲۰۲۱
786
مسابقات موتور کراس
مسابقات موتور کراس
689
قهرمانی مارک مارکز - موتورسواری ایتالیا
قهرمانی مارک مارکز - موتورسواری ایتالیا
1,542
کلاس کواد موتور سیکلت های چهار چرخ جمهوری چک ۲۰۲۱
کلاس کواد موتور سیکلت های چهار چرخ جمهوری چک ۲۰۲۱
805