مستند سد در سد - ۷ مهر ۱۳۹۹


شبکه ۳
7 مهر ماه 1399
15:59
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا-۲۸ دی ۱۴۰۰ – بخش ۳
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا-۲۸ دی ۱۴۰۰ – بخش ۳
73
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا-۲۸ دی ۱۴۰۰ – بخش ۲
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا-۲۸ دی ۱۴۰۰ – بخش ۲
293
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا-۲۸ دی ۱۴۰۰ – بخش ۱
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا-۲۸ دی ۱۴۰۰ – بخش ۱
225
گزارش از مصرف بهینه برق
گزارش از مصرف بهینه برق
80
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا- ۲۷ دی ۱۴۰۰
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا- ۲۷ دی ۱۴۰۰
160
مصرف بهینه برق
مصرف بهینه برق
115
پا به ماه، به زودی از شبکه سه سیما- ۲۵ دی ۱۴۰۰
پا به ماه، به زودی از شبکه سه سیما- ۲۵ دی ۱۴۰۰
161
مصرف بهینه برق- ۲۴ دی ۱۴۰۰
مصرف بهینه برق- ۲۴ دی ۱۴۰۰
190
تروکاژ
تروکاژ
971
مجموعه های نمایشی سیما - ۱۶ دی ۱۴۰۰
مجموعه های نمایشی سیما - ۱۶ دی ۱۴۰۰
714
انسان گرسنه
انسان گرسنه
779
رزمایش نهضت کمک مومنانه - ۱۲ دی ۱۴۰۰
رزمایش نهضت کمک مومنانه - ۱۲ دی ۱۴۰۰
402
اهدای خون به نیت حاج قاسم - ۱۲ دی ۱۴۰۰
اهدای خون به نیت حاج قاسم - ۱۲ دی ۱۴۰۰
389
پرواز سیمرغ
پرواز سیمرغ
1,797
شاهکار فناورانه - تغییر زاویه قدرت
شاهکار فناورانه - تغییر زاویه قدرت
3,935
حضور در میدان ( حادثه مترو )
حضور در میدان ( حادثه مترو )
1,130
عملیات ویژه
عملیات ویژه
610
مستند ایران وطن من - ۴ دی ۱۴۰۰
مستند ایران وطن من - ۴ دی ۱۴۰۰
667
رویش - ۴ دی ۱۴۰۰
رویش - ۴ دی ۱۴۰۰
463
همه از یک ریشه ایم - ۳ دی ۱۴۰۰
همه از یک ریشه ایم - ۳ دی ۱۴۰۰
553
رادیو مقاومت - ۱ دی ۱۴۰۰
رادیو مقاومت - ۱ دی ۱۴۰۰
1,150
پلیس من - ۱ دی ۱۴۰۰
پلیس من - ۱ دی ۱۴۰۰
446
برنامه های زمستان شبکه ۳ - ۳۰ آذر ۱۴۰۰
برنامه های زمستان شبکه ۳ - ۳۰ آذر ۱۴۰۰
1,520
نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی - ۳۰ آذر ۱۴۰۰
نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی - ۳۰ آذر ۱۴۰۰
600
بیشتر کنار هم باشیم - ۳۰ آذر ۱۴۰۰
بیشتر کنار هم باشیم - ۳۰ آذر ۱۴۰۰
336
ویژه برنامه های شب یلدا - ۳۰ آذر ۱۴۰۰
ویژه برنامه های شب یلدا - ۳۰ آذر ۱۴۰۰
821
مکران ۱۳ - سرزمین نیمروز
مکران ۱۳ - سرزمین نیمروز
39
چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
361
آنها بودند
آنها بودند
414
آن ها هم بودند
آن ها هم بودند
398