مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا


شبکه ورزش
7 مهر ماه 1399
11:30
گل اول السد به سپاهان (هاشم علی)
گل اول السد به سپاهان (هاشم علی)
15,454
گل دوم سپاهان به السد (سجاد شهباززاده)
گل دوم سپاهان به السد (سجاد شهباززاده)
35,295
گل اول سپاهان به السد (رضا میرزایی)
گل اول سپاهان به السد (رضا میرزایی)
26,933
سپاهان ایران - السد قطر
سپاهان ایران - السد قطر
5,814
گل اول پاختاکور به شهرخودرو (جلال‌الدین ماشاریپوف)
گل اول پاختاکور به شهرخودرو (جلال‌الدین ماشاریپوف)
10,410
شهرخودرو ایران - پاختاکور ازبکستان
شهرخودرو ایران - پاختاکور ازبکستان
5,898
سپاهان ایران - العین امارات
سپاهان ایران - العین امارات
8,927
شهرخودرو ایران - الهلال عربستان
شهرخودرو ایران - الهلال عربستان
15,678
گل دوم النصر به سپاهان (عبدالرزاق حمدالله)
گل دوم النصر به سپاهان (عبدالرزاق حمدالله)
15,688
گل اول النصر به سپاهان (عبدالله مادو)
گل اول النصر به سپاهان (عبدالله مادو)
10,799
النصر عربستان - سپاهان ایران
النصر عربستان - سپاهان ایران
4,655
گل اول شباب الاهلی به شهرخودرو (پدرو کونده)
گل اول شباب الاهلی به شهرخودرو (پدرو کونده)
30,492
شهرخودرو ایران - شباب الاهلی امارات
شهرخودرو ایران - شباب الاهلی امارات
9,504
گل دوم النصر به سپاهان (عبدالرزاق حمدالله)
گل دوم النصر به سپاهان (عبدالرزاق حمدالله)
17,513
گل اول النصر به سپاهان (عبدالرزاق حمدالله)
گل اول النصر به سپاهان (عبدالرزاق حمدالله)
18,029
النصر عربستان - سپاهان ایران
النصر عربستان - سپاهان ایران
6,868
گل اول شباب الاهلی به شهرخودرو (حارب عبدالله)
گل اول شباب الاهلی به شهرخودرو (حارب عبدالله)
41,678
موقعیت خطرناک شهرخودرو که توپ به تیر دروازه برخورد کرد
موقعیت خطرناک شهرخودرو که توپ به تیر دروازه برخورد کرد
25,435
شباب الاهلی امارات - شهرخودرو ایران
شباب الاهلی امارات - شهرخودرو ایران
13,720
گل سوم السد به سپاهان (دبل حسن الهایدوس)
گل سوم السد به سپاهان (دبل حسن الهایدوس)
24,291
گل دوم السد به سپاهان (حسن الهایدوس)
گل دوم السد به سپاهان (حسن الهایدوس)
16,464
گل اول السد به سپاهان (اکرم عفیف)
گل اول السد به سپاهان (اکرم عفیف)
17,344
السد - سپاهان
السد - سپاهان
8,189
گل سوم پاختاکور به شهرخودرو (سرزود آزاموف)
گل سوم پاختاکور به شهرخودرو (سرزود آزاموف)
27,469
گل دوم پاختاکور به شهرخودرو (دبل ایگور سرگئیف)
گل دوم پاختاکور به شهرخودرو (دبل ایگور سرگئیف)
22,360
گل اول پاختاکور به شهرخودرو (ایگور سرگئیف)
گل اول پاختاکور به شهرخودرو (ایگور سرگئیف)
19,931
پاختاکور - شهر خودرو
پاختاکور - شهر خودرو
9,655
گل چهارم سپاهان به العین (محمد طیبی)
گل چهارم سپاهان به العین (محمد طیبی)
22,681
گل سوم سپاهان به العین (سروش رفیعی)
گل سوم سپاهان به العین (سروش رفیعی)
20,979