گل اول پرسپولیس به السد (عیسی آل کثیر)


صحنه مشکوک در محوطه جریمه اولسان هیوندای
صحنه مشکوک در محوطه جریمه اولسان هیوندای
44,906
گل دوم اولسان هیوندای به پرسپولیس (جونیور نگرائو)
گل دوم اولسان هیوندای به پرسپولیس (جونیور نگرائو)
46,263
خطای هند مهدی شیری و اعلام پنالتی برای اولسان
خطای هند مهدی شیری و اعلام پنالتی برای اولسان
29,371
گل اول اولسان هیوندای به پرسپولیس (جونیور نگرائو)
گل اول اولسان هیوندای به پرسپولیس (جونیور نگرائو)
154,931
خطای پنالتی به سود تیم اولسان هیوندای به کمک VAR
خطای پنالتی به سود تیم اولسان هیوندای به کمک VAR
126,299
گل اول پرسپولیس به اولسان هیوندای (مهدی عبدی)
گل اول پرسپولیس به اولسان هیوندای (مهدی عبدی)
213,031
موقعیت خطرناک تیم اولسان و برخورد توپ به تیر دروازه
موقعیت خطرناک تیم اولسان و برخورد توپ به تیر دروازه
127,480
پرسپولیس - اولسان هیوندای
پرسپولیس - اولسان هیوندای
15,752
ضربات پنالتی بازی پرسپولیس - النصر
ضربات پنالتی بازی پرسپولیس - النصر
265,243
خطای احسان پهلوان و اخراجش از بازی
خطای احسان پهلوان و اخراجش از بازی
62,736
گل اول پرسپولیس به النصر (مهدی عبدی)
گل اول پرسپولیس به النصر (مهدی عبدی)
112,291
گل اول النصر به پرسپولیس (عبدالرزاق حمدالله)
گل اول النصر به پرسپولیس (عبدالرزاق حمدالله)
84,517
پرسپولیس ایران - النصر عربستان
پرسپولیس ایران - النصر عربستان
67,182
گل دوم پرسپولیس به پاختاکور (عیسی آل کثیر)
گل دوم پرسپولیس به پاختاکور (عیسی آل کثیر)
123,801
گل اول پرسپولیس به پاختاکور (عیسی آل کثیر)
گل اول پرسپولیس به پاختاکور (عیسی آل کثیر)
108,720
پرسپولیس ایران - پاختاکور ازبکستان
پرسپولیس ایران - پاختاکور ازبکستان
42,092
دومین ضربه آل کثیر به تیر دروازه السد
دومین ضربه آل کثیر به تیر دروازه السد
49,246
موقعیت خطرناک پرسپولیس که ضربه آل کثیر به تیر دروازه خورد
موقعیت خطرناک پرسپولیس که ضربه آل کثیر به تیر دروازه خورد
46,973
پرسپولیس ایران - السد قطر
پرسپولیس ایران - السد قطر
30,944
گل دوم پاختاکور به استقلال(ارن دردیوک)
گل دوم پاختاکور به استقلال(ارن دردیوک)
136,573
گل اول پاختاکور به استقلال (دراگان چران)
گل اول پاختاکور به استقلال (دراگان چران)
70,844
گل اول استقلال به پاختاکور (علی کریمی)
گل اول استقلال به پاختاکور (علی کریمی)
108,790
استقلال ایران - پاختاکور ازبکستان
استقلال ایران - پاختاکور ازبکستان
24,632
گل چهارم پرسپولیس به الشارجه (مهدی عبدی)
گل چهارم پرسپولیس به الشارجه (مهدی عبدی)
107,643
گل سوم پرسپولیس به الشارجه (وحید امیری)
گل سوم پرسپولیس به الشارجه (وحید امیری)
62,962
گل دوم پرسپولیس به الشارجه (عیسی آل کثیر)
گل دوم پرسپولیس به الشارجه (عیسی آل کثیر)
54,886
گل اول پرسپولیس به الشارجه (شجاع خلیل‌زاده)
گل اول پرسپولیس به الشارجه (شجاع خلیل‌زاده)
185,969
پرسپولیس ایران - الشارجه امارات
پرسپولیس ایران - الشارجه امارات
31,065
بیفت رو زمین؛ درخواست جالب نامجومطلق از علی کریمی
بیفت رو زمین؛ درخواست جالب نامجومطلق از علی کریمی
33,029