گردباد تورنادو - ۲۰ شهریور ۱۳۹۹


شبکه کردستان
20 شهریور ماه 1399
17:41