سوره صافات - آیات ۹۹ تا ۱۱۳


شبکه قرآن
16 شهریور ماه 1399
07:15