بخش آخر - بازی نجات


قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
قهرمانی بچه‌های هندبالیست در شوتبال
5,482
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
هر دوتا تیم خطا کردند و امتیاز نگرفتند
3,780
کار به ویدئوچک کشیده شد!
کار به ویدئوچک کشیده شد!
6,085
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
باخت سنگین تو سنگ کاغذ قیچی!
2,368
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
هندبال مادر ورزش‌های توپی!
1,750
قسمت ۱۱۷
قسمت ۱۱۷
3,736
مراسم اهدای جام به قهرمان شوتبال دختران
مراسم اهدای جام به قهرمان شوتبال دختران
12,339
لحظات هیجان انگیز مشخص شدن قهرمان
لحظات هیجان انگیز مشخص شدن قهرمان
9,140
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
فقط تونستن ده امتیاز بگیرن
2,218
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
دو نفری هم نمیتونن جلو گل خوردن رو بگیرن
2,325
هنوز شروع نشده گل خوردن!
هنوز شروع نشده گل خوردن!
2,070
آخرش همه چی خراب میشه
آخرش همه چی خراب میشه
1,603
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
به خاطر شوتبال انگشت هاتون نشکنه
1,732
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
این مرحله انگشت های آهنی میخواد
1,425
قسمت ۱۱۶
قسمت ۱۱۶
3,750
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
بازی نجات برنده را مشخص می کند؟!
10,025
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
گروه سرود شوتبال تقدیم می کند
3,329
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
امتیاز های از دست رفته را خوب جبران کرد!
2,050
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
مسابقه بین راست پا ها و چپ پاها است!
1,989
بازی به پنالتی کشید!
بازی به پنالتی کشید!
1,970
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
شوخی جالب حامد آهنگی با شرکت کننده ها
3,700
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
6,347
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
آموزش رقص کردی در برنامه شوتبال
29,553
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
تازه آخرش فهمید چجوری بزنه
6,721
باید بره مسابقه تقلید صدا
باید بره مسابقه تقلید صدا
9,587
شب شعر بود یا مسابقه؟
شب شعر بود یا مسابقه؟
4,566
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
گروه نون خ اومدن مسابقه شوتبال
12,062
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
قسمت ۱۱۴-(ویژه نوروز )
13,911
وسط بازی برق رفت !
وسط بازی برق رفت !
4,998
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
چرا اینقدر نقش آدم عصبانی بازی میکنی ؟
2,653