تمدید محدودیت ها به دلیل بالا رفتن بستری ها در تهران