نود پنجم


شبکه اصفهان
25 تیر ماه 1399
21:02
لیگ برتر فوتسال ، دورنهایی، هفته دوم ، گیتی پسند - کراپ الوند
لیگ برتر فوتسال ، دورنهایی، هفته دوم ، گیتی پسند - کراپ الوند
1,403
موتور سواری نمایشی
موتور سواری نمایشی
333
فوتسال - گیتی پسند- مس سونگون
فوتسال - گیتی پسند- مس سونگون
1,259
دیدار دوستانه پیشکسوتان سپاهان - یاران رسانه - ۱ اسفند ۱۳۹۹
دیدار دوستانه پیشکسوتان سپاهان - یاران رسانه - ۱ اسفند ۱۳۹۹
1,620
اسکی سواران - ۳۰ بهمن ۱۳۹۹
اسکی سواران - ۳۰ بهمن ۱۳۹۹
212
لیگ برتر فوتیال - گیتی پسند اصفهان - شهید منصوری قرچک
لیگ برتر فوتیال - گیتی پسند اصفهان - شهید منصوری قرچک
1,038
فوتسال گیتی پسند - کراپ قزوین
فوتسال گیتی پسند - کراپ قزوین
1,511
هفته ۳ ليگ برتر فوتسال ، کوثر اصفهان - ایمان شیراز
هفته ۳ ليگ برتر فوتسال ، کوثر اصفهان - ایمان شیراز
828
فوتسال - گیتی پسند - فردوس قم
فوتسال - گیتی پسند - فردوس قم
767
لیگ برتر والیبال نشسته - گروه ب - سپیدرود رشت و مس شهر بابک - ۲۴ آذر ۱۳۹۹
لیگ برتر والیبال نشسته - گروه ب - سپیدرود رشت و مس شهر بابک - ۲۴ آذر ۱۳۹۹
250
مسابقات دوچرخه سواری - گلپایگان - ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
مسابقات دوچرخه سواری - گلپایگان - ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
568
نود پنجم
نود پنجم
684
لیگ برتر ( گیتی پسند - سن ایچ ساوه )
لیگ برتر ( گیتی پسند - سن ایچ ساوه )
703
لیگ برتر ( گیتی پسند - محمد سیما قم )
لیگ برتر ( گیتی پسند - محمد سیما قم )
735
فوتسال ( گیتی پسند - ارژن شیراز )
فوتسال ( گیتی پسند - ارژن شیراز )
1,572
نود پنجم
نود پنجم
620
مسابقات شمشیر بازی
مسابقات شمشیر بازی
547
شمشیربازی
شمشیربازی
597
نود پنجم - ۷ مهر ۱۳۹۸
نود پنجم - ۷ مهر ۱۳۹۸
739
افتخار من سپاهان
افتخار من سپاهان
1,425
نود پنجم - ۶ بهمن ۱۳۹۷
نود پنجم - ۶ بهمن ۱۳۹۷
573
نود پنجم - ۲۷ دی ۱۳۹۷
نود پنجم - ۲۷ دی ۱۳۹۷
641
نود پنجم-۲۱ آبان ۱۳۹۷
نود پنجم-۲۱ آبان ۱۳۹۷
752
نود پنجم
نود پنجم
564
نود پنجم-۹ آبان ۱۳۹۷
نود پنجم-۹ آبان ۱۳۹۷
575
نود پنجم
نود پنجم
826
جام جهانی -۱۳۹۷/۴/۲۵
جام جهانی -۱۳۹۷/۴/۲۵
696
دریپل - ۹۷/۰۴/۲۳
دریپل - ۹۷/۰۴/۲۳
624
جام جهانی -۱۳۹۷/۴/۲۱
جام جهانی -۱۳۹۷/۴/۲۱
638