۲۴ اسفند ۱۳۹۹
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
11,011
خداحافظی با باشگاه مهارت و سلام به فینال!
خداحافظی با باشگاه مهارت و سلام به فینال!
10,655
عرفان طهماسبی در باشگاه مهارت عصرجدید، چه تمریناتی داشت؟
عرفان طهماسبی در باشگاه مهارت عصرجدید، چه تمریناتی داشت؟
29,288
فینالیست‌ها مشغول صحبت با روان‌شناس عصرجدید
فینالیست‌ها مشغول صحبت با روان‌شناس عصرجدید
6,784
تمرینات گروه ستاره هشتم در باشگاه مهارت عصرجدید
تمرینات گروه ستاره هشتم در باشگاه مهارت عصرجدید
6,232
روان‌شناس عصرجدید، فینالیست‌ها رو چجوری برای شکست، آماده کرد؟
روان‌شناس عصرجدید، فینالیست‌ها رو چجوری برای شکست، آماده کرد؟
2,242
تمرینات گروه جوانمردان تو باشگاه مهارت، چجوری طی شد؟
تمرینات گروه جوانمردان تو باشگاه مهارت، چجوری طی شد؟
3,448
گروه مجاز تو باشگاه مهارت عصرجدید، چجوری تمرین کردن؟
گروه مجاز تو باشگاه مهارت عصرجدید، چجوری تمرین کردن؟
2,738
دکتر علی میرصادقی، روان‌شناس، اومد به باشگاه مهارت عصرجدید تا فینالیست‌ها رو به لحاظ روحی، مهیای اجرایی موفق و مسلط کنه!
دکتر علی میرصادقی، روان‌شناس، اومد به باشگاه مهارت عصرجدید تا فینالیست‌ها رو به لحاظ روحی، مهیای اجرایی موفق و مسلط کنه!
2,320
فرشتگان در باشگاه مهارت عصرجدید چه کردند؟
فرشتگان در باشگاه مهارت عصرجدید چه کردند؟
17,343
۱۹ اسفند ۱۳۹۹
۱۹ اسفند ۱۳۹۹
2,909
باشگاه مهارت عصرجدید برای اجراهایی محشر در فینال، شروع شد!
باشگاه مهارت عصرجدید برای اجراهایی محشر در فینال، شروع شد!
4,792
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
3,008
در پشت صحنه اعلام نتیجه علی فریادی و گروه مجاز چه گذشت؟
در پشت صحنه اعلام نتیجه علی فریادی و گروه مجاز چه گذشت؟
11,542
کُری خوندن جالب شرکت‌کننده‌ها قبل از اعلام نتایج
کُری خوندن جالب شرکت‌کننده‌ها قبل از اعلام نتایج
30,565
در پشت صحنه اعلام نتیجه عرفان طهماسبی و بهاره سرگلزایی چه گذشت؟
در پشت صحنه اعلام نتیجه عرفان طهماسبی و بهاره سرگلزایی چه گذشت؟
8,456
اونها که نرفتن فینال، در پشت صحنه چی گفتن؟
اونها که نرفتن فینال، در پشت صحنه چی گفتن؟
4,501
فینالیست‌ها در پشت صحنه چی گفتن؟
فینالیست‌ها در پشت صحنه چی گفتن؟
3,735
خواننده‌ها و شرکت‌کننده‌های برنامه اعلام نتایج، اول کار، چه حس و حالی داشتن؟
خواننده‌ها و شرکت‌کننده‌های برنامه اعلام نتایج، اول کار، چه حس و حالی داشتن؟
4,414
۲۸ بهمن ۱۳۹۹
۲۸ بهمن ۱۳۹۹
5,080
بریم برای تماشای یه پشت صحنه جذاب
بریم برای تماشای یه پشت صحنه جذاب
3,502
دوربین هشتگ، سرک کشید به پشت صحنه لایو روبیکا
دوربین هشتگ، سرک کشید به پشت صحنه لایو روبیکا
2,681
احسان و داورا درباره رای مردم چی گفتن؟
احسان و داورا درباره رای مردم چی گفتن؟
3,327
کل کل گروه مجاز و علی فریادی
کل کل گروه مجاز و علی فریادی
13,395
پشت صحنه ی گروه مجاز
پشت صحنه ی گروه مجاز
5,210
اعتراف گروه مجاز
اعتراف گروه مجاز
8,441
پشت صحنه ی اجرای علی فریادی
پشت صحنه ی اجرای علی فریادی
4,794
ما برای همدیگر با نمکیم
ما برای همدیگر با نمکیم
2,838
۲۲ بهمن ۱۳۹۹
۲۲ بهمن ۱۳۹۹
41,761
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ - بخش ۲
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ - بخش ۲
6,906