ستاد پیگیری مشکلات تولید بخش پنجم


۱۶ خرداد ۱۴۰۰
۱۶ خرداد ۱۴۰۰
2,152
حداقل دستمزد کارگر را باید بپذیریم؟
حداقل دستمزد کارگر را باید بپذیریم؟
1,084
تفاوت حداقل دستمزد در تهران و شهرستان
تفاوت حداقل دستمزد در تهران و شهرستان
1,105
اشتغال باعث فقر می شود؟
اشتغال باعث فقر می شود؟
588
دلیل بالا بودن آمار اشتغال غیر رسمی در ایران
دلیل بالا بودن آمار اشتغال غیر رسمی در ایران
542
بررسی نرخ بیکاری و تکفل در ایران
بررسی نرخ بیکاری و تکفل در ایران
404
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
642
۹ خرداد ۱۴۰۰
۹ خرداد ۱۴۰۰
697
تاریخچه قیمت گذاری خودرو در دهه گذشته
تاریخچه قیمت گذاری خودرو در دهه گذشته
547
اهمیت علم و فناوری در ایجاد قدرت
اهمیت علم و فناوری در ایجاد قدرت
567
وضعیت قرعه کشی و خرید و فروش خودرو در ایران
وضعیت قرعه کشی و خرید و فروش خودرو در ایران
526
قطعه سازان مجبورند با ایرانخودرو و سایپا کار کنند
قطعه سازان مجبورند با ایرانخودرو و سایپا کار کنند
443
ساختار سهامداری سایپا و ایرانخودرو
ساختار سهامداری سایپا و ایرانخودرو
360
در صنعت خودرو ایران چه میگذرد؟
در صنعت خودرو ایران چه میگذرد؟
440
۵ خرداد ۱۴۰۰
۵ خرداد ۱۴۰۰
477
جوجه یکروزه بیمه داره اما دامدار بیمه نداره!
جوجه یکروزه بیمه داره اما دامدار بیمه نداره!
514
بحران های افزایش قیمت در صنعت دامپروری
بحران های افزایش قیمت در صنعت دامپروری
449
ثبات اقتصادی مهمترین حقوق تولیدکننده
ثبات اقتصادی مهمترین حقوق تولیدکننده
457
دستور واردات جوجه یکروزه به کارخانه تولید کیک!
دستور واردات جوجه یکروزه به کارخانه تولید کیک!
450
سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی چیست؟
سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی چیست؟
440
۳ خرداد ۱۴۰۰
۳ خرداد ۱۴۰۰
580
سوال پیامکی ۳ خرداد ۱۴۰۰
سوال پیامکی ۳ خرداد ۱۴۰۰
323
اجاره نشینی یا خوش نشینی؟
اجاره نشینی یا خوش نشینی؟
1,280
به جای خرید خانه آن را بسازید
به جای خرید خانه آن را بسازید
883
اختلاف تولید و نیاز به مسکن در ایران
اختلاف تولید و نیاز به مسکن در ایران
575
دوازده سال چیزی نخوریم تا مسکن مهر بخریم!
دوازده سال چیزی نخوریم تا مسکن مهر بخریم!
692
کلای خاصی به نام مسکن
کلای خاصی به نام مسکن
581
۱ خرداد ۱۴۰۰
۱ خرداد ۱۴۰۰
918
مقایسه بین نقدینگی و تولید ملی
مقایسه بین نقدینگی و تولید ملی
571
خلق نقدینگی با تهسیلات دهی نامناسب بانک ها
خلق نقدینگی با تهسیلات دهی نامناسب بانک ها
511