ستاد پیگیری مشکلات تولید بخش دوم


۱۶ خرداد ۱۴۰۰
۱۶ خرداد ۱۴۰۰
2,162
حداقل دستمزد کارگر را باید بپذیریم؟
حداقل دستمزد کارگر را باید بپذیریم؟
1,090
تفاوت حداقل دستمزد در تهران و شهرستان
تفاوت حداقل دستمزد در تهران و شهرستان
1,106
اشتغال باعث فقر می شود؟
اشتغال باعث فقر می شود؟
592
دلیل بالا بودن آمار اشتغال غیر رسمی در ایران
دلیل بالا بودن آمار اشتغال غیر رسمی در ایران
543
بررسی نرخ بیکاری و تکفل در ایران
بررسی نرخ بیکاری و تکفل در ایران
406
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
655
۹ خرداد ۱۴۰۰
۹ خرداد ۱۴۰۰
706
تاریخچه قیمت گذاری خودرو در دهه گذشته
تاریخچه قیمت گذاری خودرو در دهه گذشته
549
اهمیت علم و فناوری در ایجاد قدرت
اهمیت علم و فناوری در ایجاد قدرت
567
وضعیت قرعه کشی و خرید و فروش خودرو در ایران
وضعیت قرعه کشی و خرید و فروش خودرو در ایران
528
قطعه سازان مجبورند با ایرانخودرو و سایپا کار کنند
قطعه سازان مجبورند با ایرانخودرو و سایپا کار کنند
446
ساختار سهامداری سایپا و ایرانخودرو
ساختار سهامداری سایپا و ایرانخودرو
360
در صنعت خودرو ایران چه میگذرد؟
در صنعت خودرو ایران چه میگذرد؟
441
۵ خرداد ۱۴۰۰
۵ خرداد ۱۴۰۰
479
جوجه یکروزه بیمه داره اما دامدار بیمه نداره!
جوجه یکروزه بیمه داره اما دامدار بیمه نداره!
515
بحران های افزایش قیمت در صنعت دامپروری
بحران های افزایش قیمت در صنعت دامپروری
449
ثبات اقتصادی مهمترین حقوق تولیدکننده
ثبات اقتصادی مهمترین حقوق تولیدکننده
457
دستور واردات جوجه یکروزه به کارخانه تولید کیک!
دستور واردات جوجه یکروزه به کارخانه تولید کیک!
451
سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی چیست؟
سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی چیست؟
441
۳ خرداد ۱۴۰۰
۳ خرداد ۱۴۰۰
583
سوال پیامکی ۳ خرداد ۱۴۰۰
سوال پیامکی ۳ خرداد ۱۴۰۰
324
اجاره نشینی یا خوش نشینی؟
اجاره نشینی یا خوش نشینی؟
1,280
به جای خرید خانه آن را بسازید
به جای خرید خانه آن را بسازید
883
اختلاف تولید و نیاز به مسکن در ایران
اختلاف تولید و نیاز به مسکن در ایران
577
دوازده سال چیزی نخوریم تا مسکن مهر بخریم!
دوازده سال چیزی نخوریم تا مسکن مهر بخریم!
692
کلای خاصی به نام مسکن
کلای خاصی به نام مسکن
581
۱ خرداد ۱۴۰۰
۱ خرداد ۱۴۰۰
920
مقایسه بین نقدینگی و تولید ملی
مقایسه بین نقدینگی و تولید ملی
572
خلق نقدینگی با تهسیلات دهی نامناسب بانک ها
خلق نقدینگی با تهسیلات دهی نامناسب بانک ها
511