قسمت ۶۴ - خانه آنجاست که دل آنجا باشد


شبکه تماشا
23 تیر ماه 1399
22:01
قسمت ۶۵ - کلاف سر درگم
قسمت ۶۵ - کلاف سر درگم
5,933
قسمت ۶۶ - هر کاری زمانی دارد
قسمت ۶۶ - هر کاری زمانی دارد
8,965
قسمت ۶۷ - بازگشت به خانه
قسمت ۶۷ - بازگشت به خانه
7,871
قسمت ۶۸-بعد از سوگواری
قسمت ۶۸-بعد از سوگواری
8,045
قسمت ۶۹ - زنی با اهمیت
قسمت ۶۹ - زنی با اهمیت
7,000
قسمت ۷۰- رازها و فداکاری ها
قسمت ۷۰- رازها و فداکاری ها
7,930
قسمت ۷۱ - راز شیرین زندگی
قسمت ۷۱ - راز شیرین زندگی
9,459
قسمت  ۷۲- بازیگران تئاترهای نیویورک
قسمت ۷۲- بازیگران تئاترهای نیویورک
4,895
قسمت ۷۳ - کسوف کامل
قسمت ۷۳ - کسوف کامل
6,653
قسمت ۷۴ - از راه دور
قسمت ۷۴ - از راه دور
9,200
قسمت ۷۵ - بعد از مهمانی تولد
قسمت ۷۵ - بعد از مهمانی تولد
11,984
قسمت ۷۶ - هورای آخر
قسمت ۷۶ - هورای آخر
12,281
قسمت ۷۷ - نزد من بازگرد
قسمت ۷۷ - نزد من بازگرد
13,634
قسمت ۷۸ - نزد من بازگرد
قسمت ۷۸ - نزد من بازگرد
22,995
قسمت ۱
قسمت ۱
27,166
قسمت ۲
قسمت ۲
21,001
قسمت ۳
قسمت ۳
14,235
قسمت ۴
قسمت ۴
13,832
قسمت ۵
قسمت ۵
12,420
قسمت ۶
قسمت ۶
16,413
قسمت ۷
قسمت ۷
12,514
قسمت ۸
قسمت ۸
13,164
قسمت ۹
قسمت ۹
10,127
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
11,086
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
9,614
قسمت ۱۲ - دیدار با پدر
قسمت ۱۲ - دیدار با پدر
9,545
قسمت ۱۳ -  سارا به خانه بازمیگردد
قسمت ۱۳ - سارا به خانه بازمیگردد
12,363
قسمت ۱۴ - آزمایش سخت برای خاله هتی
قسمت ۱۴ - آزمایش سخت برای خاله هتی
10,512
قسمت ۱۵ - دندان درد
قسمت ۱۵ - دندان درد
8,015
قسمت ۱۶ - گفتگو با دوست قدیمی
قسمت ۱۶ - گفتگو با دوست قدیمی
7,505
قسمت ۱۷-شایسته ترین مرد
قسمت ۱۷-شایسته ترین مرد
7,698
قسمت ۱۸ - رقابت خانوادگی
قسمت ۱۸ - رقابت خانوادگی
9,078
قسمت ۱۹ - شبه دریا
قسمت ۱۹ - شبه دریا
7,451
قسمت ۲۰-گنج پنهان
قسمت ۲۰-گنج پنهان
7,222
قسمت ۲۱ - رویاگر رویاها
قسمت ۲۱ - رویاگر رویاها
8,640
قسمت ۲۲ - بازیگر نمایش
قسمت ۲۲ - بازیگر نمایش
6,872
قسمت ۲۳-عشق مادرانه
قسمت ۲۳-عشق مادرانه
10,470
قسمت ۲۴ - انتقام جویان
قسمت ۲۴ - انتقام جویان
11,589
قسمت ۲۵- مشکلات جشن عروسی
قسمت ۲۵- مشکلات جشن عروسی
13,206
قسمت ۲۶-شباهت
قسمت ۲۶-شباهت
8,284
قسمت ۲۷ - شباهت - قسمت ۲
قسمت ۲۷ - شباهت - قسمت ۲
10,797
قسمت ۲۸ - فلیکس و اسب سیاه
قسمت ۲۸ - فلیکس و اسب سیاه
9,543
قسمت ۲۹-دیدگاه دیگر
قسمت ۲۹-دیدگاه دیگر
9,318
قسمت ۳۰ - جانت مبارزه می کند
قسمت ۳۰ - جانت مبارزه می کند
7,902
قسمت ۳۱ - شبی تاریک و طوفانی
قسمت ۳۱ - شبی تاریک و طوفانی
9,812
قسمت ۳۲-دوستان و خویشاوندان
قسمت ۳۲-دوستان و خویشاوندان
8,459
قسمت ۳۳ - پیمان سکوت
قسمت ۳۳ - پیمان سکوت
8,111
قسمت ۳۴ - مدرسه عالی دختران
قسمت ۳۴ - مدرسه عالی دختران
9,034
قسمت ۳۵-دوستان قدیمی و زخم های کهنه
قسمت ۳۵-دوستان قدیمی و زخم های کهنه
7,721
قسمت ۳۶ - جدال خانوادگی
قسمت ۳۶ - جدال خانوادگی
9,982
قسمت ۳۷ - مالو وشمشیر
قسمت ۳۷ - مالو وشمشیر
9,473
قسمت ۳۸ -حادثه در رودخانه
قسمت ۳۸ -حادثه در رودخانه
9,397
قسمت ۳۹ - اولین
قسمت ۳۹ - اولین
6,827
قسمت ۴۰
قسمت ۴۰
10,331
قسمت ۴۱-پسرها پسرند
قسمت ۴۱-پسرها پسرند
7,057
قسمت ۴۲ - وارثان و بزرگان
قسمت ۴۲ - وارثان و بزرگان
6,715
قسمت ۴۳ - شکوفه های پیوند
قسمت ۴۳ - شکوفه های پیوند
8,657
قسمت ۴۴-فیلیسیتی در راه ازدواج
قسمت ۴۴-فیلیسیتی در راه ازدواج
12,490
قسمت ۴۵ - ناپدید شدن
قسمت ۴۵ - ناپدید شدن
8,318
قسمت ۴۶ - سینما خانگی
قسمت ۴۶ - سینما خانگی
6,292
قسمت ۴۷-اجاق و خانه
قسمت ۴۷-اجاق و خانه
9,446
قسمت ۴۸ - پدران و پسران
قسمت ۴۸ - پدران و پسران
6,701
قسمت ۴۹ - کمی صبر کن
قسمت ۴۹ - کمی صبر کن
9,688
قسمت ۵۰-دوران جدید
قسمت ۵۰-دوران جدید
10,369
قسمت ۵۱ - دوست به هنگام نیاز
قسمت ۵۱ - دوست به هنگام نیاز
9,786
قسمت ۵۲ - مسابقه تئاتر
قسمت ۵۲ - مسابقه تئاتر
7,247
قسمت ۵۳-مسابقه ی بزرگ
قسمت ۵۳-مسابقه ی بزرگ
9,032
قسمت ۵۴ - بیگانه ای در شب
قسمت ۵۴ - بیگانه ای در شب
7,429
قسمت ۵۵ - کسی برای باور داشتن
قسمت ۵۵ - کسی برای باور داشتن
7,630
قسمت ۵۶-نقشه ای برای اجرا
قسمت ۵۶-نقشه ای برای اجرا
7,879
قسمت ۵۷ - در شرف ازدواج
قسمت ۵۷ - در شرف ازدواج
9,785
قسمت ۵۸ - اتفاق
قسمت ۵۸ - اتفاق
9,077
قسمت ۵۹-قهرمانان جزیره
قسمت ۵۹-قهرمانان جزیره
8,813
قسمت ۶۰ - آمدن ها و رفتن ها
قسمت ۶۰ - آمدن ها و رفتن ها
15,360
قسمت ۶۱
قسمت ۶۱
6,411
قسمت  ۶۲- قصه روباه
قسمت ۶۲- قصه روباه
7,747
قسمت ۶۳  - زندگی متحول می شود
قسمت ۶۳ - زندگی متحول می شود
8,095