رای سید در بشیرتایم!


کسری زاهدی - استودیو موسیقی عصرجدید
کسری زاهدی - استودیو موسیقی عصرجدید
21,950
زندگی منی با صدای محمد علیزاده
زندگی منی با صدای محمد علیزاده
46,485
خاطره جالب احسان علیخانی از علی انصاریان !
خاطره جالب احسان علیخانی از علی انصاریان !
84,084
آواز خوانی علی نصیریان
آواز خوانی علی نصیریان
45,834
ترسیدن احسان علیخانی از علی نصیریان!
ترسیدن احسان علیخانی از علی نصیریان!
23,744
ویژه برنامه تحویل سال ۱۴۰۰ - بخش ۲
ویژه برنامه تحویل سال ۱۴۰۰ - بخش ۲
41,415
ویژه برنامه تحویل سال ۱۴۰۰ - بخش ۱
ویژه برنامه تحویل سال ۱۴۰۰ - بخش ۱
18,425
لحظه اهداء جوایز عصر جدید
لحظه اهداء جوایز عصر جدید
54,241
پیش بینی داوران از آرا مردم!
پیش بینی داوران از آرا مردم!
27,628
لحظات احساسی با نفر دوم عصر جدید
لحظات احساسی با نفر دوم عصر جدید
31,778
صحبت های جذاب قهرمان فصل دوم عصر جدید
صحبت های جذاب قهرمان فصل دوم عصر جدید
21,665
لحظه انتخاب قهرمان عصر جدید
لحظه انتخاب قهرمان عصر جدید
247,770
برق عصر جدید رفت !
برق عصر جدید رفت !
72,275
تپل دوست داشتنی عصر جدید
تپل دوست داشتنی عصر جدید
61,859
صدای زنانه دکتر بشیر
صدای زنانه دکتر بشیر
53,296
زن دوم مجری یهو‌ زنگ زد !
زن دوم مجری یهو‌ زنگ زد !
76,379
داستان های مسافرت عید با خانواده!
داستان های مسافرت عید با خانواده!
17,015
آریا عظیمی نژاد به فرشتگان نینجا رای داد!
آریا عظیمی نژاد به فرشتگان نینجا رای داد!
13,095
کاپیتان فرشتگان نینجا استعداد شعبده بازی هم داره!
کاپیتان فرشتگان نینجا استعداد شعبده بازی هم داره!
27,045
اجرای زنده رحمان و رحیم پایتخت در عصر جدید
اجرای زنده رحمان و رحیم پایتخت در عصر جدید
48,654
شوخی مردم با داوران عصر جدید
شوخی مردم با داوران عصر جدید
47,393
دوربین مخفی عجیب عصر جدید و شوخی با موتورسواران
دوربین مخفی عجیب عصر جدید و شوخی با موتورسواران
11,982
مظلوم ترین تماشاچیان در عصر جدید انتخاب شده اند!
مظلوم ترین تماشاچیان در عصر جدید انتخاب شده اند!
9,670
اجرای زنده آهنگ ساحل آرامش آرون افشار در عصر جدید
اجرای زنده آهنگ ساحل آرامش آرون افشار در عصر جدید
22,916
چرا دوباره برگشتید به عصر جدید؟!
چرا دوباره برگشتید به عصر جدید؟!
7,936
برای فینالیست فصل قبل عصر جدید چه اتفاقاتی افتاد؟
برای فینالیست فصل قبل عصر جدید چه اتفاقاتی افتاد؟
10,767
سوال عجیب مجری از نفر سوم فینال فصل قبل
سوال عجیب مجری از نفر سوم فینال فصل قبل
11,328
محمد زارع بعد از عصرجدید چیکار می کند؟!
محمد زارع بعد از عصرجدید چیکار می کند؟!
12,400
هنر جذاب قهرمان فصل قبل در عصر جدید
هنر جذاب قهرمان فصل قبل در عصر جدید
10,886
تفاوت بین قهرمان شدن و نشدن در عصر جدید چیست؟!
تفاوت بین قهرمان شدن و نشدن در عصر جدید چیست؟!
3,285