دور دوم - قسمت ۲


کسری زاهدی - استودیو موسیقی عصرجدید
کسری زاهدی - استودیو موسیقی عصرجدید
22,012
زندگی منی با صدای محمد علیزاده
زندگی منی با صدای محمد علیزاده
46,545
خاطره جالب احسان علیخانی از علی انصاریان !
خاطره جالب احسان علیخانی از علی انصاریان !
84,107
آواز خوانی علی نصیریان
آواز خوانی علی نصیریان
45,862
ترسیدن احسان علیخانی از علی نصیریان!
ترسیدن احسان علیخانی از علی نصیریان!
23,775
ویژه برنامه تحویل سال ۱۴۰۰ - بخش ۲
ویژه برنامه تحویل سال ۱۴۰۰ - بخش ۲
41,440
ویژه برنامه تحویل سال ۱۴۰۰ - بخش ۱
ویژه برنامه تحویل سال ۱۴۰۰ - بخش ۱
18,440
لحظه اهداء جوایز عصر جدید
لحظه اهداء جوایز عصر جدید
54,259
پیش بینی داوران از آرا مردم!
پیش بینی داوران از آرا مردم!
27,644
لحظات احساسی با نفر دوم عصر جدید
لحظات احساسی با نفر دوم عصر جدید
31,797
صحبت های جذاب قهرمان فصل دوم عصر جدید
صحبت های جذاب قهرمان فصل دوم عصر جدید
21,687
لحظه انتخاب قهرمان عصر جدید
لحظه انتخاب قهرمان عصر جدید
247,793
برق عصر جدید رفت !
برق عصر جدید رفت !
72,301
تپل دوست داشتنی عصر جدید
تپل دوست داشتنی عصر جدید
61,884
صدای زنانه دکتر بشیر
صدای زنانه دکتر بشیر
53,321
زن دوم مجری یهو‌ زنگ زد !
زن دوم مجری یهو‌ زنگ زد !
76,402
داستان های مسافرت عید با خانواده!
داستان های مسافرت عید با خانواده!
17,027
آریا عظیمی نژاد به فرشتگان نینجا رای داد!
آریا عظیمی نژاد به فرشتگان نینجا رای داد!
13,102
کاپیتان فرشتگان نینجا استعداد شعبده بازی هم داره!
کاپیتان فرشتگان نینجا استعداد شعبده بازی هم داره!
27,067
اجرای زنده رحمان و رحیم پایتخت در عصر جدید
اجرای زنده رحمان و رحیم پایتخت در عصر جدید
48,687
شوخی مردم با داوران عصر جدید
شوخی مردم با داوران عصر جدید
47,413
دوربین مخفی عجیب عصر جدید و شوخی با موتورسواران
دوربین مخفی عجیب عصر جدید و شوخی با موتورسواران
11,989
مظلوم ترین تماشاچیان در عصر جدید انتخاب شده اند!
مظلوم ترین تماشاچیان در عصر جدید انتخاب شده اند!
9,677
اجرای زنده آهنگ ساحل آرامش آرون افشار در عصر جدید
اجرای زنده آهنگ ساحل آرامش آرون افشار در عصر جدید
22,940
چرا دوباره برگشتید به عصر جدید؟!
چرا دوباره برگشتید به عصر جدید؟!
7,947
برای فینالیست فصل قبل عصر جدید چه اتفاقاتی افتاد؟
برای فینالیست فصل قبل عصر جدید چه اتفاقاتی افتاد؟
10,771
سوال عجیب مجری از نفر سوم فینال فصل قبل
سوال عجیب مجری از نفر سوم فینال فصل قبل
11,332
محمد زارع بعد از عصرجدید چیکار می کند؟!
محمد زارع بعد از عصرجدید چیکار می کند؟!
12,409
هنر جذاب قهرمان فصل قبل در عصر جدید
هنر جذاب قهرمان فصل قبل در عصر جدید
10,899
تفاوت بین قهرمان شدن و نشدن در عصر جدید چیست؟!
تفاوت بین قهرمان شدن و نشدن در عصر جدید چیست؟!
3,290