هندسه - حل سوالات کنکور / ۲۲ تیر


شبکه آموزش
22 تیر ماه 1399
16:18
منطق - دروس پنج و هفت / ۱۱ مرداد
منطق - دروس پنج و هفت / ۱۱ مرداد
3,508
جمع بندی کنکور جامع شناسی / ۸ مرداد
جمع بندی کنکور جامع شناسی / ۸ مرداد
3,097
فیزیک - جمع بندی / ۶ مرداد
فیزیک - جمع بندی / ۶ مرداد
2,667
فیزیک - کار و انرژی / ۳ مرداد
فیزیک - کار و انرژی / ۳ مرداد
2,276
هندسه یک - مرور فصل یک و دو - ۲۹ تیر ۱۳۹۹
هندسه یک - مرور فصل یک و دو - ۲۹ تیر ۱۳۹۹
3,603
زیست شناسی-جمع بندی جانوری - ۲۹ تیر ۱۳۹۹
زیست شناسی-جمع بندی جانوری - ۲۹ تیر ۱۳۹۹
2,779
منطق - درس چهار و پنج / ۲۸ تیر
منطق - درس چهار و پنج / ۲۸ تیر
2,473
جامعه شناسی / ۲۷ تیر
جامعه شناسی / ۲۷ تیر
3,341
علوم - دستگاه تنفسی / ۲۷ تیر
علوم - دستگاه تنفسی / ۲۷ تیر
1,726
جامعه شناسی - مرور درس پنج و هفت - ۲۴ تیر ۱۳۹۹
جامعه شناسی - مرور درس پنج و هفت - ۲۴ تیر ۱۳۹۹
3,416
زیست شناسی - جانوری / ۲۲ تیر
زیست شناسی - جانوری / ۲۲ تیر
2,343
فیزیک - مدار الکتریکی / ۲۱ تیر
فیزیک - مدار الکتریکی / ۲۱ تیر
1,370
منطق - مرور درس ها / ۲۱ تیر
منطق - مرور درس ها / ۲۱ تیر
1,502
جامعه شناسی - جمع بندی / ۱۹ تیر
جامعه شناسی - جمع بندی / ۱۹ تیر
4,785
جامعه شناسی - مرور درس یکم تا سوم / ۱۶ تیر
جامعه شناسی - مرور درس یکم تا سوم / ۱۶ تیر
3,994
علوم تجربی - منطق / ۱۴ تیر
علوم تجربی - منطق / ۱۴ تیر
1,252
جامعه شناسی - مرور درس ها / ۱۲ تیر
جامعه شناسی - مرور درس ها / ۱۲ تیر
1,189
شیمی - مرور فصل دوم / ۸ خرداد
شیمی - مرور فصل دوم / ۸ خرداد
4,398
ریاضی - حل تمرین / ۷ خرداد
ریاضی - حل تمرین / ۷ خرداد
3,011
فارسی  - درس هجده / ۶ خرداد
فارسی - درس هجده / ۶ خرداد
1,805
شیمی - مرور فصل یک / ۶ خرداد
شیمی - مرور فصل یک / ۶ خرداد
3,298
ادبیات فارسی - درس هفدهم و هجدهم / ۵ خرداد
ادبیات فارسی - درس هفدهم و هجدهم / ۵ خرداد
2,747
ادبیات فارسی - درس هفدهم / ۲ خرداد
ادبیات فارسی - درس هفدهم / ۲ خرداد
3,023
فیزیک - ترمودینامیک / ۱ خرداد
فیزیک - ترمودینامیک / ۱ خرداد
2,102
ریاضی - آمار و احتمال / ۱ خرداد
ریاضی - آمار و احتمال / ۱ خرداد
2,373
زبان انگلیسی - رایتینگ / ۱ خرداد
زبان انگلیسی - رایتینگ / ۱ خرداد
2,697
آمادگی دفاعی - امداد و نجات / ۱ خرداد
آمادگی دفاعی - امداد و نجات / ۱ خرداد
1,631
شیمی - حل تمرین فصل سوم / ۱ خرداد
شیمی - حل تمرین فصل سوم / ۱ خرداد
2,830
ریاضی - آمار واحتمال / ۳۱ اردیبهشت
ریاضی - آمار واحتمال / ۳۱ اردیبهشت
2,241