گفتگو درباره مدرسه تلویزیونی دوره متوسطه
گفتگو درباره مدرسه تلویزیونی دوره متوسطه
8,823
ریاضی / ۶ تیر
ریاضی / ۶ تیر
11,875
علوم تجربی - کار با میکروسکوپ / ۴ تیر
علوم تجربی - کار با میکروسکوپ / ۴ تیر
5,363
علوم تجربی - کار با میکروسکوپ / ۳ تیر
علوم تجربی - کار با میکروسکوپ / ۳ تیر
3,168
ریاضی / ۲۷ خرداد
ریاضی / ۲۷ خرداد
5,128
ریاضی / ۲۶ خرداد
ریاضی / ۲۶ خرداد
3,602
ریاضی - نمونه سوال فصل چهارم و پنجم / ۲۵ خرداد
ریاضی - نمونه سوال فصل چهارم و پنجم / ۲۵ خرداد
3,793
علوم تجربی - فصل چهارم / ۲۴ خرداد
علوم تجربی - فصل چهارم / ۲۴ خرداد
4,811
ریاضی / ۲۴ خرداد
ریاضی / ۲۴ خرداد
3,229
کارو فناوری / ۲۴ خرداد
کارو فناوری / ۲۴ خرداد
2,383
کار و فناوری - کار با چوب / ۲۳ خرداد
کار و فناوری - کار با چوب / ۲۳ خرداد
1,864
علوم تجربی - فصل سوم / ۲۲ خرداد
علوم تجربی - فصل سوم / ۲۲ خرداد
3,321
کار و فناوری / ۲۱ خرداد
کار و فناوری / ۲۱ خرداد
1,570
کار و فناوری - کار با چوب / ۲۰ خرداد
کار و فناوری - کار با چوب / ۲۰ خرداد
1,569
ریاضی - فصل چهارم / ۲۰ خرداد
ریاضی - فصل چهارم / ۲۰ خرداد
4,344
فرهنگ و هنر / ۱۹ خرداد
فرهنگ و هنر / ۱۹ خرداد
1,962
زبان انگلیسی - درس دوم / ۱۹ خرداد
زبان انگلیسی - درس دوم / ۱۹ خرداد
2,988
علوم تجربی - فصل سوم / ۱۸ خرداد
علوم تجربی - فصل سوم / ۱۸ خرداد
2,168
مطالعات اجتماعی - مرور درس ها / ۱۸ خرداد
مطالعات اجتماعی - مرور درس ها / ۱۸ خرداد
1,564
علوم تجربی - فصل سوم / ۱۷ خرداد
علوم تجربی - فصل سوم / ۱۷ خرداد
2,930
ریاضی - حل نمونه سوال / ۱۶ خرداد
ریاضی - حل نمونه سوال / ۱۶ خرداد
2,549
علوم - فصل اول و دوم / ۱۵ خرداد
علوم - فصل اول و دوم / ۱۵ خرداد
2,881
علوم /فصل نهم / ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
علوم /فصل نهم / ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
1,812
ریاضی - حل نمونه سوال / ۱۳ خرداد
ریاضی - حل نمونه سوال / ۱۳ خرداد
3,194
زبان انگلیسی - درس اول / ۱۲ خرداد
زبان انگلیسی - درس اول / ۱۲ خرداد
4,583
مطالعات اجتماعی - مرور درس های ۱۷- ۲۰ / ۱۱ خرداد
مطالعات اجتماعی - مرور درس های ۱۷- ۲۰ / ۱۱ خرداد
1,920
علوم - فصل نهم / ۱۰ خرداد
علوم - فصل نهم / ۱۰ خرداد
2,176
فرهنگ و هنر / ۹ خرداد
فرهنگ و هنر / ۹ خرداد
2,165
تفکر و سبک زندگی/ ۸ خرداد
تفکر و سبک زندگی/ ۸ خرداد
2,660
علوم تجربی - فصل هشتم - انرژی / ۷ خرداد
علوم تجربی - فصل هشتم - انرژی / ۷ خرداد
4,614