گل چهارم اسپانیا به ایتالیا ( خوان ماتا)
گل چهارم اسپانیا به ایتالیا ( خوان ماتا)
8,460
گل سوم اسپانیا به ایتالیا ( فرناندو تورس)
گل سوم اسپانیا به ایتالیا ( فرناندو تورس)
3,870
گل دوم اسپانیا به ایتالیا ( جوردی آلبا)
گل دوم اسپانیا به ایتالیا ( جوردی آلبا)
4,851
گل اول اسپانیا به ایتالیا ( داوید سیلوا)
گل اول اسپانیا به ایتالیا ( داوید سیلوا)
4,445
گل دوم اشتوتگارت به دورتموند (یولیان شیبر)
گل دوم اشتوتگارت به دورتموند (یولیان شیبر)
2,702
گل اول اشتوتگارت به دورتموند (وداد ایبیشویچ)
گل اول اشتوتگارت به دورتموند (وداد ایبیشویچ)
2,105
گل دوم دورتموند به اشتوتگارت (یاکوب بلاژیکوفسکی)
گل دوم دورتموند به اشتوتگارت (یاکوب بلاژیکوفسکی)
2,719
گل اول دورتموند به اشتوتگارت (شینجی کاگاوا)
گل اول دورتموند به اشتوتگارت (شینجی کاگاوا)
2,036
ضربات پنالتی بازی برزیل - فرانسه
ضربات پنالتی بازی برزیل - فرانسه
6,300
گل اول فرانسه به برزیل (پلاتینی)
گل اول فرانسه به برزیل (پلاتینی)
3,041
گل اول برزیل به فرانسه (کارکا)
گل اول برزیل به فرانسه (کارکا)
4,940
گل سوم دورتموند به یوونتوس (لارس لیکن)
گل سوم دورتموند به یوونتوس (لارس لیکن)
3,588
گل اول یوونتوس به دورتموند (الساندرو دل پیرو)
گل اول یوونتوس به دورتموند (الساندرو دل پیرو)
2,873
گل دوم دورتموند به یوونتوس (کارل‌هاینتس ریدله)
گل دوم دورتموند به یوونتوس (کارل‌هاینتس ریدله)
2,214
گل اول دورتموند به یوونتوس (کارل‌هاینتس ریدله)
گل اول دورتموند به یوونتوس (کارل‌هاینتس ریدله)
1,622
گل اول رئال مادرید به بارسلونا (کریستیانو رونالدو)
گل اول رئال مادرید به بارسلونا (کریستیانو رونالدو)
5,998
ضربات پنالتی بازی بایرن مونیخ - مونشن‌گلادباخ
ضربات پنالتی بازی بایرن مونیخ - مونشن‌گلادباخ
2,661
گل اول بایرن مونیخ به مونشن گلادباخ (ولفگانگ درملر)
گل اول بایرن مونیخ به مونشن گلادباخ (ولفگانگ درملر)
1,606
گل اول مونشن‌گلادباخ به بایرن مونیخ (فرانک میل)
گل اول مونشن‌گلادباخ به بایرن مونیخ (فرانک میل)
1,414
گل دوم آلمان به هلند (گرد مولر)
گل دوم آلمان به هلند (گرد مولر)
2,456
گل اول آلمان به هلند (پل بریتنر - پنالتی)
گل اول آلمان به هلند (پل بریتنر - پنالتی)
1,270
گل اول هلند به آلمان (نیسکس - پنالتی)
گل اول هلند به آلمان (نیسکس - پنالتی)
1,390
گل هفتم آرسنال به ردینگ (چاماک)
گل هفتم آرسنال به ردینگ (چاماک)
2,352
گل ششم آرسنال به ردینگ (ولکات)
گل ششم آرسنال به ردینگ (ولکات)
1,444
گل پنجم ردینگ به آرسنال (پوگربنیاک)
گل پنجم ردینگ به آرسنال (پوگربنیاک)
1,321
گل پنجم آرسنال به ردینگ (چاماک)
گل پنجم آرسنال به ردینگ (چاماک)
1,024
گل چهارم آرسنال به ردینگ (ولکات)
گل چهارم آرسنال به ردینگ (ولکات)
1,040
گل سوم آرسنال به ردینگ (کوشیلنی)
گل سوم آرسنال به ردینگ (کوشیلنی)
918
گل دوم آرسنال به ردینگ (ژیرو)
گل دوم آرسنال به ردینگ (ژیرو)
960
گل اول آرسنال به ردینگ (ولکات)
گل اول آرسنال به ردینگ (ولکات)
936