۲۴ فروردین ۱۳۹۹


شبکه ۵
24 فروردین ماه 1399
15:33
خاله قاصدک شد ، بابا سر انگشتی
خاله قاصدک شد ، بابا سر انگشتی
1,668
چی جان خوب شعر میخونه
چی جان خوب شعر میخونه
1,631
روش جدید گل یا پوچ بازی کردن
روش جدید گل یا پوچ بازی کردن
7,162
چرا لو میدی دایی جان
چرا لو میدی دایی جان
871
مهارت زندگی - مسئولیت پذیر بودن
مهارت زندگی - مسئولیت پذیر بودن
915
بنده خدا خاله قاصدک
بنده خدا خاله قاصدک
537
چرا کیف باباتو قایم میکنی؟
چرا کیف باباتو قایم میکنی؟
457
۳۰ دی ۱۴۰۰
۳۰ دی ۱۴۰۰
257
آشنایی دایی و چی جون با شغل قنادی
آشنایی دایی و چی جون با شغل قنادی
4,310
درخت بند انگشتی رو میخواد به زور بگیره!
درخت بند انگشتی رو میخواد به زور بگیره!
3,198
مگه همچین مهمونی هم داریم؟!
مگه همچین مهمونی هم داریم؟!
2,098
مهارت های زندگی - رودربایستی
مهارت های زندگی - رودربایستی
4,111
چی جون دوباره تعارف کرد
چی جون دوباره تعارف کرد
1,307
تعارف اومد، نیومد داره دیگه!
تعارف اومد، نیومد داره دیگه!
13,786
۲۹ دی ۱۴۰۰
۲۹ دی ۱۴۰۰
938
۲۸ دی ۱۴۰۰
۲۸ دی ۱۴۰۰
1,116
۲۷ دی ۱۴۰۰
۲۷ دی ۱۴۰۰
741
روی درخت ها نقاشی نکشید!
روی درخت ها نقاشی نکشید!
3,117
می خواهد بره طبیعت هم نمی دونه چی بپوشه!
می خواهد بره طبیعت هم نمی دونه چی بپوشه!
1,497
مهارت های زندگی ( ریختن زباله در طبیعت)
مهارت های زندگی ( ریختن زباله در طبیعت)
3,554
هیچ کس نمی داند برای سفر چی بردارند؟!
هیچ کس نمی داند برای سفر چی بردارند؟!
979
دایی چرا سرفه می کنه؟
دایی چرا سرفه می کنه؟
654
۲۴ دی ۱۴۰۰
۲۴ دی ۱۴۰۰
747
بی اجازه گوشی خاله رو برداشتن خراب کردن
بی اجازه گوشی خاله رو برداشتن خراب کردن
3,565
مجموعه کارتون جذاب میگ میگ
مجموعه کارتون جذاب میگ میگ
7,015
گوشی خاله قاصدک رو خراب کردن
گوشی خاله قاصدک رو خراب کردن
2,199
داستان ژله های رنگین کمانی
داستان ژله های رنگین کمانی
4,842
دایی با چی جون همکاری نمیکنه
دایی با چی جون همکاری نمیکنه
14,116
پله های ترقی خاله قاصدک رو کشته
پله های ترقی خاله قاصدک رو کشته
1,060
اگه حقیقت رو بگید چی جون غش میکنه!
اگه حقیقت رو بگید چی جون غش میکنه!
538