خلاصه بازی قشقایی شیراز - استقلال خوزستان


۲۸ تیر ۱۴۰۰ - هفته پایانی لیگ دسته یک
۲۸ تیر ۱۴۰۰ - هفته پایانی لیگ دسته یک
1,571
۲۵ تیر ۱۴۰۰
۲۵ تیر ۱۴۰۰
2,199
خلاصه بازی های فوتبال هفته- ۱۴ خرداد
خلاصه بازی های فوتبال هفته- ۱۴ خرداد
3,210
قسمت ۸۱
قسمت ۸۱
3,976
قسمت ۸۰
قسمت ۸۰
2,380
قسمت ۷۹
قسمت ۷۹
2,745
قسمت ۷۸
قسمت ۷۸
5,438
قسمت ۷۷
قسمت ۷۷
2,349
خلاصه بازی نیروی زمینی - قشقایی شیراز
خلاصه بازی نیروی زمینی - قشقایی شیراز
3,278
خلاصه بازی سپیدرود - آرمان گهر
خلاصه بازی سپیدرود - آرمان گهر
2,546
خلاصه بازی علم و ادب تبریز - رایکا بابل
خلاصه بازی علم و ادب تبریز - رایکا بابل
2,120
خلاصه بازی نود ارومیه - سرخپوشان پاکدشت
خلاصه بازی نود ارومیه - سرخپوشان پاکدشت
1,815
خلاصه بازی مس رفسنجان - آلومینیوم اراک
خلاصه بازی مس رفسنجان - آلومینیوم اراک
1,807
خلاصه بازی استقلال خوزستان - ملوان بندر انزلی
خلاصه بازی استقلال خوزستان - ملوان بندر انزلی
3,239
خلاصه بازی فجر سپاسی - مس کرمان
خلاصه بازی فجر سپاسی - مس کرمان
1,942
خلاصه بازی بادران - داماش گیلان
خلاصه بازی بادران - داماش گیلان
1,531
قسمت ۷۶
قسمت ۷۶
1,291
خلاصه بازی آرمان گهر - خوشه طلایی
خلاصه بازی آرمان گهر - خوشه طلایی
2,392
خلاصه بازی داماش گیلان - مس رفسنجان
خلاصه بازی داماش گیلان - مس رفسنجان
2,088
خلاصه بازی رایکا بابل - سپیدرود رشت
خلاصه بازی رایکا بابل - سپیدرود رشت
2,023
خلاصه بازی سرخپوشان پاکدشت - فجر سپاسی شیراز
خلاصه بازی سرخپوشان پاکدشت - فجر سپاسی شیراز
1,533
خلاصه بازی علم و ادب تبریز - نیروی زمینی
خلاصه بازی علم و ادب تبریز - نیروی زمینی
1,737
خلاصه بازی آلومینیوم اراک - بادران تهران
خلاصه بازی آلومینیوم اراک - بادران تهران
1,396
خلاصه بازی ملوان بندر انزلی - نود ارومیه
خلاصه بازی ملوان بندر انزلی - نود ارومیه
1,357
قسمت ۷۵
قسمت ۷۵
973
خلاصه بازی بادران تهران - قشقایی شیراز
خلاصه بازی بادران تهران - قشقایی شیراز
2,203
خلاصه بازی گل ریحان - ملوان بندر انزلی
خلاصه بازی گل ریحان - ملوان بندر انزلی
1,759
خلاصه بازی استقلال خوزستان - علم و ادب تبریز
خلاصه بازی استقلال خوزستان - علم و ادب تبریز
3,200
خلاصه بازی فجر سپاسی - رایکا بابل
خلاصه بازی فجر سپاسی - رایکا بابل
1,730