قسمت ۱۲


شبکه سلامت
11 بهمن ماه 1398
18:00
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
3,099
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
2,321
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
3,063
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
1,949
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
2,344
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
2,672
کنترل استرس
کنترل استرس
2,302
رانندگی ایمن
رانندگی ایمن
2,438
آلودگی هوا
آلودگی هوا
1,999
دیابت
دیابت
1,818
تغذیه سالم
تغذیه سالم
1,976
بهداشت دهان و دندان
بهداشت دهان و دندان
2,747
کم شنوایی
کم شنوایی
1,889
سکته قلبی
سکته قلبی
1,923
تحریک فیزیکی
تحریک فیزیکی
1,934
قسمت ۲۸
قسمت ۲۸
3,517
کنترل وزن و چاقی
کنترل وزن و چاقی
1,925
سیگار و دخانیات
سیگار و دخانیات
2,833
افسردگی
افسردگی
1,978
مراقبت های پوستی
مراقبت های پوستی
1,614
خواب نامنظم
خواب نامنظم
2,343
توجه به ظاهر
توجه به ظاهر
2,092
عمل زیبایی
عمل زیبایی
2,307
عوارض عمل های زیبایی غیر استاندارد
عوارض عمل های زیبایی غیر استاندارد
1,944
آرامش و احترام در خانه
آرامش و احترام در خانه
1,968
مراقبتهای بارداری
مراقبتهای بارداری
5,986
علائم بارداری
علائم بارداری
1,199
مراقبت های بارداری
مراقبت های بارداری
2,730
تاثیر روابط والدین بر کودکان
تاثیر روابط والدین بر کودکان
2,293
حفظ آرامش خانواده
حفظ آرامش خانواده
2,848
ترس
ترس
2,049
طلاق عاطفی
طلاق عاطفی
2,152
کمر درد
کمر درد
3,481
بهداشت فردی
بهداشت فردی
2,385
آلزایمر
آلزایمر
2,349
حمله قلبی
حمله قلبی
2,803
فرار از تعهد(ازدواج)
فرار از تعهد(ازدواج)
2,888
۲۷ اسفند ۱۳۹۸
۲۷ اسفند ۱۳۹۸
1,694
۱ فروردین ۱۳۹۹
۱ فروردین ۱۳۹۹
1,468
تست بازیگری
تست بازیگری
1,733
فیلم ترسناک
فیلم ترسناک
7,200
تعارف
تعارف
1,803
بدنسازی
بدنسازی
2,054
استرس
استرس
2,452
استرس
استرس
2,433
آدم فضایی
آدم فضایی
1,618
امانت داری
امانت داری
1,702
شغل
شغل
2,362
قرارداد
قرارداد
2,383
صاحب خونه
صاحب خونه
1,527
عمل زیبایی
عمل زیبایی
2,107
افراط و تفریط
افراط و تفریط
1,992
همدردی
همدردی
1,764
اختلاف
اختلاف
2,247
احساسات
احساسات
1,668
رانندگی
رانندگی
3,542
دیابت
دیابت
2,051
اضافه وزن
اضافه وزن
2,879
درک کردن
درک کردن
3,044
هم دردی
هم دردی
5,380
استرس
استرس
363
آرزو
آرزو
376
۷ آذر ۱۴۰۰
۷ آذر ۱۴۰۰
349
۱۰ آذر ۱۴۰۰
۱۰ آذر ۱۴۰۰
451
قسمت ۱
قسمت ۱
9,309
قسمت ۲
قسمت ۲
4,733
قسمت ۳
قسمت ۳
4,056
قسمت ۴
قسمت ۴
3,546
قسمت ۵
قسمت ۵
4,458
قسمت ۸
قسمت ۸
2,779
قسمت ۶
قسمت ۶
2,804
قسمت ۷
قسمت ۷
2,588
قسمت ۹
قسمت ۹
3,212
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
3,368
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
3,881