قسمت ۱۱


شبکه سلامت
10 بهمن ماه 1398
18:00
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
2,499
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
3,088
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
2,314
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
3,055
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
1,942
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
2,337
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
2,664
کنترل استرس
کنترل استرس
2,295
رانندگی ایمن
رانندگی ایمن
2,428
آلودگی هوا
آلودگی هوا
1,991
دیابت
دیابت
1,809
تغذیه سالم
تغذیه سالم
1,970
بهداشت دهان و دندان
بهداشت دهان و دندان
2,738
کم شنوایی
کم شنوایی
1,874
سکته قلبی
سکته قلبی
1,919
تحریک فیزیکی
تحریک فیزیکی
1,926
قسمت ۲۸
قسمت ۲۸
3,509
کنترل وزن و چاقی
کنترل وزن و چاقی
1,921
سیگار و دخانیات
سیگار و دخانیات
2,827
افسردگی
افسردگی
1,974
مراقبت های پوستی
مراقبت های پوستی
1,610
خواب نامنظم
خواب نامنظم
2,338
توجه به ظاهر
توجه به ظاهر
2,086
عمل زیبایی
عمل زیبایی
2,306
عوارض عمل های زیبایی غیر استاندارد
عوارض عمل های زیبایی غیر استاندارد
1,938
آرامش و احترام در خانه
آرامش و احترام در خانه
1,964
مراقبتهای بارداری
مراقبتهای بارداری
5,961
علائم بارداری
علائم بارداری
1,199
مراقبت های بارداری
مراقبت های بارداری
2,722
تاثیر روابط والدین بر کودکان
تاثیر روابط والدین بر کودکان
2,288
حفظ آرامش خانواده
حفظ آرامش خانواده
2,840
ترس
ترس
2,046
طلاق عاطفی
طلاق عاطفی
2,146
کمر درد
کمر درد
3,472
بهداشت فردی
بهداشت فردی
2,378
آلزایمر
آلزایمر
2,347
حمله قلبی
حمله قلبی
2,800
فرار از تعهد(ازدواج)
فرار از تعهد(ازدواج)
2,882
۲۷ اسفند ۱۳۹۸
۲۷ اسفند ۱۳۹۸
1,693
۱ فروردین ۱۳۹۹
۱ فروردین ۱۳۹۹
1,465
تست بازیگری
تست بازیگری
1,727
فیلم ترسناک
فیلم ترسناک
7,174
تعارف
تعارف
1,800
بدنسازی
بدنسازی
2,048
استرس
استرس
2,439
استرس
استرس
2,432
آدم فضایی
آدم فضایی
1,612
امانت داری
امانت داری
1,697
شغل
شغل
2,358
قرارداد
قرارداد
2,380
صاحب خونه
صاحب خونه
1,521
عمل زیبایی
عمل زیبایی
2,102
افراط و تفریط
افراط و تفریط
1,987
همدردی
همدردی
1,760
اختلاف
اختلاف
2,242
احساسات
احساسات
1,666
رانندگی
رانندگی
3,523
دیابت
دیابت
2,043
اضافه وزن
اضافه وزن
2,870
درک کردن
درک کردن
3,033
هم دردی
هم دردی
5,370
استرس
استرس
354
آرزو
آرزو
369
۷ آذر ۱۴۰۰
۷ آذر ۱۴۰۰
342
۱۰ آذر ۱۴۰۰
۱۰ آذر ۱۴۰۰
437
قسمت ۱
قسمت ۱
9,299
قسمت ۲
قسمت ۲
4,724
قسمت ۳
قسمت ۳
4,049
قسمت ۴
قسمت ۴
3,543
قسمت ۵
قسمت ۵
4,450
قسمت ۸
قسمت ۸
2,774
قسمت ۶
قسمت ۶
2,798
قسمت ۷
قسمت ۷
2,582
قسمت ۹
قسمت ۹
3,206
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
3,365