دور و نزدیک


شبکه ۵
15 دی ماه 1398
02:32
گره بر باد
گره بر باد
883
گره بر باد
گره بر باد
2,067
سایه ها
سایه ها
2,988
سایه ها
سایه ها
690
دست شیطان
دست شیطان
1,689
باغ انار
باغ انار
1,370
ثلث شب
ثلث شب
1,747
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,558
تولد دوباره
تولد دوباره
1,302
فرجام
فرجام
1,335
مثل یک مرگ
مثل یک مرگ
1,444
مکافات
مکافات
2,536
کنترل
کنترل
1,172
یک نسیم خنک بهاری
یک نسیم خنک بهاری
1,781
راز
راز
1,933
توبه
توبه
3,593
جبران
جبران
2,086
نذر
نذر
1,781
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
2,003
رویای تلخ
رویای تلخ
2,785
رویای تلخ
رویای تلخ
2,532
شادی از دست رفته
شادی از دست رفته
1,077
سقوط
سقوط
1,831
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,298
سرانجام
سرانجام
2,410
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
1,092
سقف شیشه ای
سقف شیشه ای
2,797
مزاحم
مزاحم
3,510
تهمت
تهمت
1,949
دوراهی
دوراهی
2,514
پاپوش
پاپوش
1,299
پاپوش
پاپوش
746
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
786
رویای تلخ
رویای تلخ
701
تاوان خوبی
تاوان خوبی
618
مردن به اختیار
مردن به اختیار
734
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
1,230
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
656
همیشه داماد
همیشه داماد
29,092
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
4,517
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
5,416
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
3,159
تدبیر
تدبیر
2,808
نیمه پنهان
نیمه پنهان
5,595
گره بر باد
گره بر باد
2,717
پاپوش
پاپوش
3,312
شب شکار
شب شکار
4,421
دونده
دونده
2,545
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
3,334
ماه در مرداب
ماه در مرداب
3,379
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,864
آخر خط
آخر خط
2,637
بازتاب
بازتاب
3,720
بازیگر
بازیگر
3,939
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
3,030
برج جهان
برج جهان
3,020
حقیقت
حقیقت
3,465
در تاریکی
در تاریکی
3,788
طیب و طاهر
طیب و طاهر
3,239
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,788
درنگ
درنگ
2,887
برج جهان
برج جهان
1,641
توبه
توبه
1,576
راز
راز
7,969
تسویه حساب
تسویه حساب
7,489
پژواک
پژواک
4,394
محدوده خطر
محدوده خطر
4,593
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,445
بر بال باد
بر بال باد
4,282
تیغ کهنه
تیغ کهنه
4,666
شلیک به خود
شلیک به خود
3,479
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,731
کسی بین ما
کسی بین ما
2,600
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
3,395
نذر
نذر
2,813
حاجت
حاجت
2,386
سقوط آزاد
سقوط آزاد
6,839
خواب گران
خواب گران
2,190
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
3,894
در کنار هم
در کنار هم
3,020
گوشی همراه
گوشی همراه
3,256
ازدواج آسان
ازدواج آسان
6,964
طعم زندگی
طعم زندگی
2,409
رهایی
رهایی
3,532
فریب
فریب
8,696
با من باش
با من باش
3,414
قلب مهربان
قلب مهربان
2,740
در میان جمع
در میان جمع
1,931
بهای ماندن
بهای ماندن
2,571
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
4,274
میزان
میزان
3,127
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,663
پیله
پیله
3,208
برگ آخر
برگ آخر
3,354
عاشق
عاشق
6,804
بزرگراه
بزرگراه
1,900
در برابر چشم
در برابر چشم
3,348
در میان جمع
در میان جمع
2,222
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,914
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,995
گواهی عاشق
گواهی عاشق
5,924
برگ آخر
برگ آخر
2,490
بزرگراه
بزرگراه
2,034
پاپوش
پاپوش
4,291
ثلث شب
ثلث شب
4,617
شب شکار
شب شکار
3,592
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,607
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
7,437
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,457
تدبیر
تدبیر
1,870
حلالم کن
حلالم کن
2,592
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
2,063
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,974
سکوت
سکوت
3,173
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
3,339
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
4,997
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
8,183
گودال
گودال
3,769
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,576
حاجت
حاجت
3,075
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
3,226
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,933
قلب شکسته
قلب شکسته
2,844
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,642
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
3,192
مقصر
مقصر
2,150
قلب شکسته
قلب شکسته
3,348
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,732
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,712
گودال
گودال
5,351
حلالم کن
حلالم کن
2,402
در میان جمع
در میان جمع
3,230
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
2,277
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
2,397
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
3,404
نیمه گمشده
نیمه گمشده
8,409
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,183
نیمه گمشده
نیمه گمشده
2,186
حلوای نقد
حلوای نقد
4,192
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,599
آخرخط
آخرخط
7,941
نقطه صفر
نقطه صفر
3,689
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,629
هنوز هستم
هنوز هستم
6,875
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
3,269
بار کج
بار کج
4,477
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,861
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
4,754
بومرنگ
بومرنگ
6,400
بازی
بازی
7,067
برداشت دوم
برداشت دوم
4,072
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
4,002
بهترین راه
بهترین راه
5,701
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,749
بعضی رویاها
بعضی رویاها
5,703
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,536
داستان واقعی
داستان واقعی
5,446
تنهایی
تنهایی
3,400
دعوت
دعوت
2,993
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,261
یک اشتباه
یک اشتباه
5,733
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
3,619
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
3,016
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,374
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,635
ندارها
ندارها
5,252
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,593
معامله پایاپای
معامله پایاپای
3,770
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,916
یک اشتباه
یک اشتباه
5,382
در میان جمع
در میان جمع
3,383
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
3,201
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
6,100
مکث
مکث
5,544
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
7,502
انعکاس
انعکاس
2,683
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,825
آخر خط
آخر خط
5,748
خواب صادق
خواب صادق
2,848
بهای ماندن
بهای ماندن
4,551
حاج خانم
حاج خانم
6,512
حاجت
حاجت
5,863
غفلت
غفلت
7,480
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,523
حاجت
حاجت
5,046
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
5,083
عاشق
عاشق
32,704
مسافر مفلس
مسافر مفلس
4,726
پیک عروس
پیک عروس
8,787
مکافات
مکافات
7,817
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
4,618
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
2,357
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
3,024
دروغ
دروغ
4,100
بهترین راه
بهترین راه
2,837
سرانجام
سرانجام
8,595
جبران
جبران
5,221
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
3,075
بعد از تو
بعد از تو
2,462
نظرکرده
نظرکرده
3,462
زندگی دوباره
زندگی دوباره
3,632
کلاف محبت
کلاف محبت
3,965
خواب صادق
خواب صادق
2,197
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
6,125
جبران
جبران
3,416
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
3,332
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
7,250
فقط چند روز
فقط چند روز
3,802
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,586
تدبیر
تدبیر
3,143
دور باطل
دور باطل
5,121
حاجت
حاجت
4,786
سوگند
سوگند
4,547
بعد از تو
بعد از تو
7,509
آخرین پل
آخرین پل
4,197
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,817
سربازی
سربازی
6,107
در سراشیبی
در سراشیبی
4,342
نظر کرده
نظر کرده
4,224
سایه ها
سایه ها
2,875
بی قراری
بی قراری
8,321
بار کج
بار کج
7,477
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
4,318
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,895
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
7,275
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,688
سقوط
سقوط
5,295
در سراشیبی
در سراشیبی
4,938
گره بر باد
گره بر باد
2,738
بعد از تو
بعد از تو
8,153
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
3,818
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
3,177
بازتاب
بازتاب
1,963
گره بر باد
گره بر باد
2,827
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,756
در سراشیبی
در سراشیبی
2,100
آخرین قدر
آخرین قدر
6,027
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,926
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
4,149
آغاز تلخ
آغاز تلخ
2,153
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,083
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,673
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
2,634
بیراهه
بیراهه
8,192
خواب صادق
خواب صادق
1,150
ماه در مرداب
ماه در مرداب
1,076