استقبال بی نظیر مردم انقلابی خوزستان از پیکرهای مطهر شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش - اهواز


شبکه قرآن
15 دی ماه 1398
11:00
مردی برای همه
مردی برای همه
108
آیه مقاومت
آیه مقاومت
254
روایت شیدایی - ۱۴ دی ۱۴۰۰
روایت شیدایی - ۱۴ دی ۱۴۰۰
300
روایت شیدایی - ۱۴ دی ۱۴۰۰
روایت شیدایی - ۱۴ دی ۱۴۰۰
312
ویژه برنامه دومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی - ۱۴ دی ۱۴۰۰
ویژه برنامه دومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی - ۱۴ دی ۱۴۰۰
118
سرباز بی مرز
سرباز بی مرز
153
ویژه برنامه دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی - ۱۳ دی ۱۴۰۰
ویژه برنامه دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی - ۱۳ دی ۱۴۰۰
360
روایت شیدایی
روایت شیدایی
323
ویژه برنامه دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی - ۱۳ دی ۱۴۰۰
ویژه برنامه دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی - ۱۳ دی ۱۴۰۰
189
راز خوشبختی- ۱۳ دی ۱۴۰۰
راز خوشبختی- ۱۳ دی ۱۴۰۰
208
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
268
نماهنگ فاتح دل ها
نماهنگ فاتح دل ها
147
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
137
مداحی شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی
مداحی شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی
262
خادم الرضا - ۱۳ دی ۱۴۰۰
خادم الرضا - ۱۳ دی ۱۴۰۰
80
مداحی حاج محمود کریمی برای شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی
مداحی حاج محمود کریمی برای شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی
273
مداحی ملت شهادت
مداحی ملت شهادت
304
گلزار شهدای کرمان
گلزار شهدای کرمان
212
حبیب
حبیب
201
محفل قرآنی دومین سالگرد شهید سلیمانی -اهواز
محفل قرآنی دومین سالگرد شهید سلیمانی -اهواز
124
سرباز بی مرز
سرباز بی مرز
249
برای سلیمانی شهید
برای سلیمانی شهید
213
مداحی
مداحی
357
مکتب حاج قاسم-حرف آخر
مکتب حاج قاسم-حرف آخر
191
ویژه برنامه دومین سالگرد شهادت سردار
ویژه برنامه دومین سالگرد شهادت سردار
204
ما ملت امام حسینیم
ما ملت امام حسینیم
362
سخنرانی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
سخنرانی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
384
غبارروبی حرم شریف امام هادی علیه السلام
غبارروبی حرم شریف امام هادی علیه السلام
243
سلفی با ابومهدی المهندس
سلفی با ابومهدی المهندس
200
سردار دل ها
سردار دل ها
150