سوالات چالشی و کوتاه مهران مدیری از سردار آزمون


سختی زندگی در زمان بشر اولیه
سختی زندگی در زمان بشر اولیه
24,542
خیال پردازی گلاره عباسی در کودکی
خیال پردازی گلاره عباسی در کودکی
15,942
وسواس بودن گلاره عباسی
وسواس بودن گلاره عباسی
10,324
حربه های ورود به شمال کشور
حربه های ورود به شمال کشور
10,848
اتفاقات بامزه در زمان کرونا
اتفاقات بامزه در زمان کرونا
10,667
کامنت های مردم برای دورهمی - قسمت ۲۰
کامنت های مردم برای دورهمی - قسمت ۲۰
8,414
تست کرونا در دورهمی - قسمت ۲۰
تست کرونا در دورهمی - قسمت ۲۰
6,383
قسمت ۲۰ - گلاره عباسی
قسمت ۲۰ - گلاره عباسی
19,982
اطلاعات عمومی بالای هدایت هاشمی
اطلاعات عمومی بالای هدایت هاشمی
14,197
رانندگی پرماجرای هدایت هاشمی
رانندگی پرماجرای هدایت هاشمی
7,825
هدایت هاشمی ، دُردانه پدرش
هدایت هاشمی ، دُردانه پدرش
5,950
ماجرای ازدواج هدایت هاشمی
ماجرای ازدواج هدایت هاشمی
8,502
آهنگ "پرواز تهران شیراز" از امین هدایتی در دورهمی
آهنگ "پرواز تهران شیراز" از امین هدایتی در دورهمی
6,483
مغز خوشحال و شادی کاذب
مغز خوشحال و شادی کاذب
6,114
کامنت های مردم برای دورهمی - قسمت ۱۹
کامنت های مردم برای دورهمی - قسمت ۱۹
5,404
تست کرونا در دورهمی - قسمت ۱۹
تست کرونا در دورهمی - قسمت ۱۹
4,590
قسمت ۱۹ - هدایت هاشمی
قسمت ۱۹ - هدایت هاشمی
14,469
آهنگ نرو از گرشا رضایی در دورهمی
آهنگ نرو از گرشا رضایی در دورهمی
14,018
گفتگوی دورهمی با دکتر عبدالجلیل کلانتر
گفتگوی دورهمی با دکتر عبدالجلیل کلانتر
8,293
کامنت های مردم برای دورهمی - قسمت ۱۸
کامنت های مردم برای دورهمی - قسمت ۱۸
6,100
آهنگ دریا نمیرم از گرشا رضایی در دورهمی
آهنگ دریا نمیرم از گرشا رضایی در دورهمی
9,724
مریض شدن در ژاپن
مریض شدن در ژاپن
7,014
تست کرونا در دورهمی - قسمت ۱۸
تست کرونا در دورهمی - قسمت ۱۸
4,111
قست ۱۸ - دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی
قست ۱۸ - دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی
21,478
آهنگ دنیای دیگه از امیر تاجیک در دورهمی
آهنگ دنیای دیگه از امیر تاجیک در دورهمی
12,196
هدیه شقایق فراهانی به برنامه دورهمی
هدیه شقایق فراهانی به برنامه دورهمی
13,774
داستان مرغ مینای شقایق فراهانی
داستان مرغ مینای شقایق فراهانی
13,993
رانندگی پرماجرای شقایق فراهانی
رانندگی پرماجرای شقایق فراهانی
13,412
کامنت های مردم برای دورهمی - قسمت ۱۷
کامنت های مردم برای دورهمی - قسمت ۱۷
9,664
آهنگ معجزه از امیر تاجیک در دورهمی
آهنگ معجزه از امیر تاجیک در دورهمی
5,817