گل پارس جنوبی جم به ماشین سازی (علی عبدالله زاده)


گل اول گل گهر سیرجان به سایپا (یونس شاکری)
گل اول گل گهر سیرجان به سایپا (یونس شاکری)
908
گل دوم سپاهان به پیکان (سجاد شهباززاده)
گل دوم سپاهان به پیکان (سجاد شهباززاده)
13,203
گل اول پیکان به سپاهان (آرش قادری)
گل اول پیکان به سپاهان (آرش قادری)
16,449
گل اول سپاهان به پیکان (سروش رفیعی)
گل اول سپاهان به پیکان (سروش رفیعی)
17,637
گل دوم سپاهان به شهر خودرو (سروش رفیعی)
گل دوم سپاهان به شهر خودرو (سروش رفیعی)
6,367
گل اول سپاهان به شهر خودرو (شایان مصلح)
گل اول سپاهان به شهر خودرو (شایان مصلح)
5,921
گل دیدنی نساجی مازندران به سپاهان (محمد میری)
گل دیدنی نساجی مازندران به سپاهان (محمد میری)
9,860
گل دوم شاهین شهرداری بوشهر به پارس جنوبی جم (ابوالفضل رزاق پور)
گل دوم شاهین شهرداری بوشهر به پارس جنوبی جم (ابوالفضل رزاق پور)
1,495
گل دوم پارس جنوبی جم به شهر خودرو (پوریا آریاکیا)
گل دوم پارس جنوبی جم به شهر خودرو (پوریا آریاکیا)
2,540
گل اول پارس جنوبی جم به شهر خودرو (فریبرز گرامی)
گل اول پارس جنوبی جم به شهر خودرو (فریبرز گرامی)
1,475
گل اول شهر خودرو به پارس جم (محمد قاضی)
گل اول شهر خودرو به پارس جم (محمد قاضی)
3,135
گل اول سایپا به شهر خودرو (آرمین سهرابیان)
گل اول سایپا به شهر خودرو (آرمین سهرابیان)
1,854
گل اول شهر خودرو به سایپا (امین قاسمی نژاد)
گل اول شهر خودرو به سایپا (امین قاسمی نژاد)
1,288
گل اول شهرخودرو به گل گوهر (روح الله سیف اللهی)
گل اول شهرخودرو به گل گوهر (روح الله سیف اللهی)
3,607
گل سایپا به گل گهر سیرجان ( امیر حسین حسین زاده )
گل سایپا به گل گهر سیرجان ( امیر حسین حسین زاده )
3,425
گل گل گهر سیرجان به سایپا (یونس شاکری)
گل گل گهر سیرجان به سایپا (یونس شاکری)
1,697
گل گل گهر سیرجان به ماشین سازی (مهرداد عبدی)
گل گل گهر سیرجان به ماشین سازی (مهرداد عبدی)
3,170
گل نساجی مازندران به گل گهر سیرجان ( محمد مهدی نظری )
گل نساجی مازندران به گل گهر سیرجان ( محمد مهدی نظری )
2,835
گل شاهین شهرداری به صنعت نفت آبادان (حسین مالکی - پنالتی)
گل شاهین شهرداری به صنعت نفت آبادان (حسین مالکی - پنالتی)
1,334
گل صنعت نفت آبادان به شاهین شهرداری (عیسی آل کثیر - پنالتی)
گل صنعت نفت آبادان به شاهین شهرداری (عیسی آل کثیر - پنالتی)
3,596
گل ماشین سازی به پارس جنوبی جم (شاهین توکلی)
گل ماشین سازی به پارس جنوبی جم (شاهین توکلی)
1,976
گل دوم سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( علی قربانی )
گل دوم سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( علی قربانی )
4,389
گل اول سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( سجاد شهباززاده )
گل اول سپاهان اصفهان به گل گهر سیرجان ( سجاد شهباززاده )
3,302
گل سوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( علی قربانی )
گل سوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( علی قربانی )
3,938
گل دوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( مهدی کیانی )
گل دوم سپاهان به خیبر خرم آباد ( مهدی کیانی )
2,638
گل اول سپاهان به خیبر خرم آباد ( مرتضی منصوری )
گل اول سپاهان به خیبر خرم آباد ( مرتضی منصوری )
4,305
گل اول تراکتور سازی تبریز به سایپا ( فورچونه )
گل اول تراکتور سازی تبریز به سایپا ( فورچونه )
4,613
گل اول فولاد خوزستان به شهر خودرو
گل اول فولاد خوزستان به شهر خودرو
2,721
گل اول پیکان به شاهین شهرداری بوشهر ( سید مهران موسوی )
گل اول پیکان به شاهین شهرداری بوشهر ( سید مهران موسوی )
1,463