قسمت ۹ - چند روایت از یک حادثه


شبکه ۳
25 آبان ماه 1398
20:50
قسمت ۱۰ - بلدرچین کنار ماشین
قسمت ۱۰ - بلدرچین کنار ماشین
127,507
قسمت ۱۱ - مسافر خسته
قسمت ۱۱ - مسافر خسته
124,114
قسمت ۱۲ - آیا مدرک جرم از بین می رود
قسمت ۱۲ - آیا مدرک جرم از بین می رود
150,579
قسمت ۱۳ - ابرها کنار می روند ؟
قسمت ۱۳ - ابرها کنار می روند ؟
138,432
قسمت ۱۴ - دنیا از بالا چه شکلیه ؟
قسمت ۱۴ - دنیا از بالا چه شکلیه ؟
146,133
قسمت ۱۵ - دسته گلی برای آقای دکتر مهاجر
قسمت ۱۵ - دسته گلی برای آقای دکتر مهاجر
99,874
قسمت ۱۶ - ‌تک تیرانداز
قسمت ۱۶ - ‌تک تیرانداز
129,717
قسمت ۱۷ - معجزه عشق
قسمت ۱۷ - معجزه عشق
113,253
قسمت ۱۸ - جنمت رانشان بده
قسمت ۱۸ - جنمت رانشان بده
93,937
تقدیم گل مازیار به آقا جعفر
تقدیم گل مازیار به آقا جعفر
31,998
چگونه حبیب جنم دار شود
چگونه حبیب جنم دار شود
24,446
قسمت ۱۹ - شیر هویج بستنی توت فرنگی انبه
قسمت ۱۹ - شیر هویج بستنی توت فرنگی انبه
88,401
قسمت ۲۰ - بودن یا نبودن
قسمت ۲۰ - بودن یا نبودن
122,278
خلاصه قسمت های ۱۵ تا ۲۰
خلاصه قسمت های ۱۵ تا ۲۰
47,622
قسمت ۲۱ - اتاق شماره ۱۰۹
قسمت ۲۱ - اتاق شماره ۱۰۹
88,351
قسمت ۲۲ - بازی شروع شد
قسمت ۲۲ - بازی شروع شد
86,915
قسمت ۲۳ - ترخیص پرهیاهو
قسمت ۲۳ - ترخیص پرهیاهو
80,570
شوخی با نوید محمدزاده در فوق لیسانسه ها
شوخی با نوید محمدزاده در فوق لیسانسه ها
138,631
قسمت ۲۴ - پیش به سوی مراسم
قسمت ۲۴ - پیش به سوی مراسم
78,645
قسمت ۲۵ - وجه اشتراک ما قرص های ماست
قسمت ۲۵ - وجه اشتراک ما قرص های ماست
101,223
قهر کردن و لباس جمع کردن حبیب
قهر کردن و لباس جمع کردن حبیب
76,439
قسمت ۲۶- کی جیک جیک کرد
قسمت ۲۶- کی جیک جیک کرد
118,464
قسمت ۲۷ - آرزوی مازیار
قسمت ۲۷ - آرزوی مازیار
147,383
قسمت آخر - پایان نامه
قسمت آخر - پایان نامه
148,904
پشت صحنه
پشت صحنه
59,873
مجموعه فوق لیسانسه ها بزودی از شبکه سه سیما
مجموعه فوق لیسانسه ها بزودی از شبکه سه سیما
77,642
قسمت ۱ - تغییرات اساسی
قسمت ۱ - تغییرات اساسی
245,464
امتحان دادن حبیب
امتحان دادن حبیب
78,005
دابسمش حبیب
دابسمش حبیب
80,439
قسمت ۲ - مامان خانم بستنی می خواد
قسمت ۲ - مامان خانم بستنی می خواد
136,063
درگیری با زورگیر
درگیری با زورگیر
66,425
قسمت ۳ - حبیب قهرمان
قسمت ۳ - حبیب قهرمان
128,945
قسمت ۴ - کی زده؟
قسمت ۴ - کی زده؟
119,760
قسمت ۵ - اژدها وارد میشود
قسمت ۵ - اژدها وارد میشود
154,041
لحظه وارد شدن اژدها
لحظه وارد شدن اژدها
110,219
قسمت ۶ - کی بیشتر می ارزه
قسمت ۶ - کی بیشتر می ارزه
160,148
قسمت ۷ - کی گفت شام می خوری؟
قسمت ۷ - کی گفت شام می خوری؟
192,952
قسمت ۸ - مدیریت بحران
قسمت ۸ - مدیریت بحران
149,096