قسمت ۸ - مدیریت بحران


شبکه ۳
24 آبان ماه 1398
20:57
قسمت ۹ - چند روایت از یک حادثه
قسمت ۹ - چند روایت از یک حادثه
156,266
قسمت ۱۰ - بلدرچین کنار ماشین
قسمت ۱۰ - بلدرچین کنار ماشین
127,120
قسمت ۱۱ - مسافر خسته
قسمت ۱۱ - مسافر خسته
123,724
قسمت ۱۲ - آیا مدرک جرم از بین می رود
قسمت ۱۲ - آیا مدرک جرم از بین می رود
150,182
قسمت ۱۳ - ابرها کنار می روند ؟
قسمت ۱۳ - ابرها کنار می روند ؟
138,062
قسمت ۱۴ - دنیا از بالا چه شکلیه ؟
قسمت ۱۴ - دنیا از بالا چه شکلیه ؟
145,790
قسمت ۱۵ - دسته گلی برای آقای دکتر مهاجر
قسمت ۱۵ - دسته گلی برای آقای دکتر مهاجر
99,464
قسمت ۱۶ - ‌تک تیرانداز
قسمت ۱۶ - ‌تک تیرانداز
129,146
قسمت ۱۷ - معجزه عشق
قسمت ۱۷ - معجزه عشق
112,801
قسمت ۱۸ - جنمت رانشان بده
قسمت ۱۸ - جنمت رانشان بده
93,451
تقدیم گل مازیار به آقا جعفر
تقدیم گل مازیار به آقا جعفر
31,831
چگونه حبیب جنم دار شود
چگونه حبیب جنم دار شود
24,356
قسمت ۱۹ - شیر هویج بستنی توت فرنگی انبه
قسمت ۱۹ - شیر هویج بستنی توت فرنگی انبه
87,993
قسمت ۲۰ - بودن یا نبودن
قسمت ۲۰ - بودن یا نبودن
121,726
خلاصه قسمت های ۱۵ تا ۲۰
خلاصه قسمت های ۱۵ تا ۲۰
47,521
قسمت ۲۱ - اتاق شماره ۱۰۹
قسمت ۲۱ - اتاق شماره ۱۰۹
87,922
قسمت ۲۲ - بازی شروع شد
قسمت ۲۲ - بازی شروع شد
86,436
قسمت ۲۳ - ترخیص پرهیاهو
قسمت ۲۳ - ترخیص پرهیاهو
80,129
شوخی با نوید محمدزاده در فوق لیسانسه ها
شوخی با نوید محمدزاده در فوق لیسانسه ها
138,389
قسمت ۲۴ - پیش به سوی مراسم
قسمت ۲۴ - پیش به سوی مراسم
78,240
قسمت ۲۵ - وجه اشتراک ما قرص های ماست
قسمت ۲۵ - وجه اشتراک ما قرص های ماست
100,659
قهر کردن و لباس جمع کردن حبیب
قهر کردن و لباس جمع کردن حبیب
76,112
قسمت ۲۶- کی جیک جیک کرد
قسمت ۲۶- کی جیک جیک کرد
117,913
قسمت ۲۷ - آرزوی مازیار
قسمت ۲۷ - آرزوی مازیار
146,685
قسمت آخر - پایان نامه
قسمت آخر - پایان نامه
147,986
پشت صحنه
پشت صحنه
59,306
مجموعه فوق لیسانسه ها بزودی از شبکه سه سیما
مجموعه فوق لیسانسه ها بزودی از شبکه سه سیما
77,547
قسمت ۱ - تغییرات اساسی
قسمت ۱ - تغییرات اساسی
244,816
امتحان دادن حبیب
امتحان دادن حبیب
77,867
دابسمش حبیب
دابسمش حبیب
80,292
قسمت ۲ - مامان خانم بستنی می خواد
قسمت ۲ - مامان خانم بستنی می خواد
135,471
درگیری با زورگیر
درگیری با زورگیر
66,260
قسمت ۳ - حبیب قهرمان
قسمت ۳ - حبیب قهرمان
128,489
قسمت ۴ - کی زده؟
قسمت ۴ - کی زده؟
119,355
قسمت ۵ - اژدها وارد میشود
قسمت ۵ - اژدها وارد میشود
153,458
لحظه وارد شدن اژدها
لحظه وارد شدن اژدها
109,938
قسمت ۶ - کی بیشتر می ارزه
قسمت ۶ - کی بیشتر می ارزه
159,608
قسمت ۷ - کی گفت شام می خوری؟
قسمت ۷ - کی گفت شام می خوری؟
192,530