فصل دوم - مسیر دوم - برگ برنده


شبکه پویا
2 آذر ماه 1399
15:30
مسیر هفدهم - شروع
مسیر هفدهم - شروع
23,094
مسیر شانزدهم - مقدماتی دوم
مسیر شانزدهم - مقدماتی دوم
23,179
مسیر پانزدهم - هدف کوگا
مسیر پانزدهم - هدف کوگا
28,999
مسیر چهاردهم-رقابت انسان معمولی و نابغه
مسیر چهاردهم-رقابت انسان معمولی و نابغه
33,597
مسیر سیزدهم - تلاش برای هزار کیلومتر
مسیر سیزدهم - تلاش برای هزار کیلومتر
33,581
مسیر دوازدهم - دردسر
مسیر دوازدهم - دردسر
8,227
مسیر یازدهم - نتیجه
مسیر یازدهم - نتیجه
61,901
مسیر دهم - برادران سوگیموئو
مسیر دهم - برادران سوگیموئو
47,256
مسیر نهم - دبیرستان سوهوکو
مسیر نهم - دبیرستان سوهوکو
53,398
مسیر هشتم -  پایان مسابقه
مسیر هشتم - پایان مسابقه
49,803
مسیر هفتم آخرین رقابت
مسیر هفتم آخرین رقابت
48,216
مسیر ششم - نارکو در برابر میدوسوجی
مسیر ششم - نارکو در برابر میدوسوجی
50,174
مسیر پنجم - خواستن و توانستن
مسیر پنجم - خواستن و توانستن
8,562
مسیر چهارم : سریع ترین فرد مسابقه
مسیر چهارم : سریع ترین فرد مسابقه
8,359
مسیر سوم - تشیما و اکیشیبا
مسیر سوم - تشیما و اکیشیبا
5,119
فصل سوم - مسیر دوم - راه ادامه دارد
فصل سوم - مسیر دوم - راه ادامه دارد
50,679
مسیر اول - بالا رفتن از مانگایاما
مسیر اول - بالا رفتن از مانگایاما
68,958
فصل دوم - مسیر بیست و سوم - برنده
فصل دوم - مسیر بیست و سوم - برنده
63,388
مسیر بیست و دوم - نزدیک قله
مسیر بیست و دوم - نزدیک قله
38,020
مسیر بیست و یکم - مانامی و اونودا
مسیر بیست و یکم - مانامی و اونودا
15,949
مسیر بیستم- شماره نود و یک
مسیر بیستم- شماره نود و یک
14,124
فصل دوم- مسیر نوزدهم - ایمایزومی و میدوسوجی
فصل دوم- مسیر نوزدهم - ایمایزومی و میدوسوجی
46,233
مسیر هجدهم - فصل ۲ - وظیفه اونودا
مسیر هجدهم - فصل ۲ - وظیفه اونودا
12,012
فصل دوم - مسیر هفدهم - قدم به قدم
فصل دوم - مسیر هفدهم - قدم به قدم
46,430
فصل دوم - مسیر شانزدهم -مانامی دوچرخه سوار سر زنده
فصل دوم - مسیر شانزدهم -مانامی دوچرخه سوار سر زنده
42,097
فصل دوم - مسیر پانزدهم: برگ برنده ایمایزومی
فصل دوم - مسیر پانزدهم: برگ برنده ایمایزومی
10,678
مسیر چهاردهم- ارزش واقعی نارکو
مسیر چهاردهم- ارزش واقعی نارکو
57,053
فصل دوم - مسیر سیزدهم - نقشه نهایی
فصل دوم - مسیر سیزدهم - نقشه نهایی
14,229
فصل دوم - مسیر دوازدهم  - فرار در کنار دریاچه یاماناکا
فصل دوم - مسیر دوازدهم - فرار در کنار دریاچه یاماناکا
52,646
فصل دوم - سودای صعود
فصل دوم - سودای صعود
89,991