گل دوم بارسلونا به رئال بتيس (دبل آنتوان گریزمان)


گل اول بایرن مونیخ به پاری‌سن ژرمن (کینگزلی کومن)
گل اول بایرن مونیخ به پاری‌سن ژرمن (کینگزلی کومن)
24,928
گل سوم سویا به اینتر (روملو لوکاکو - گل به خودی)
گل سوم سویا به اینتر (روملو لوکاکو - گل به خودی)
15,805
گل دوم اینتر به سویا (دیگو گودین)
گل دوم اینتر به سویا (دیگو گودین)
23,457
گل دوم سویا به اینتر (لوک دی یونگ)
گل دوم سویا به اینتر (لوک دی یونگ)
16,260
گل اول سویا به اینتر (لوک دی یونگ)
گل اول سویا به اینتر (لوک دی یونگ)
13,760
گل اول اینتر به سویا (روملو لوکاکو - پنالتی)
گل اول اینتر به سویا (روملو لوکاکو - پنالتی)
10,953
گل سوم بایرن مونیخ به لیون (روبرت لواندوفسکی)
گل سوم بایرن مونیخ به لیون (روبرت لواندوفسکی)
23,452
گل دوم بایرن مونیخ به لیون (سرژ گنبری)
گل دوم بایرن مونیخ به لیون (سرژ گنبری)
22,901
گل اول بایرن مونیخ به لیون (سرژ گنبری)
گل اول بایرن مونیخ به لیون (سرژ گنبری)
21,527
گل سوم پاری‌سن ژرمن به لایپزیش (خوان برنات)
گل سوم پاری‌سن ژرمن به لایپزیش (خوان برنات)
24,388
گل دوم پاری‌سن ژرمن به لایپزیش (آنخل دی ماریا)
گل دوم پاری‌سن ژرمن به لایپزیش (آنخل دی ماریا)
19,155
گل اول پاری‌سن ژرمن به لایپزیش (مارکینیوش)
گل اول پاری‌سن ژرمن به لایپزیش (مارکینیوش)
17,709
گل دوم سویا به منچستر یونایتد (لوک دی یانگ)
گل دوم سویا به منچستر یونایتد (لوک دی یانگ)
9,777
گل اول سویا به منچستر یونایتد (سوسو)
گل اول سویا به منچستر یونایتد (سوسو)
7,020
گل اول منچستر یونایتد به سویا (برونو فرناندس - پنالتی)
گل اول منچستر یونایتد به سویا (برونو فرناندس - پنالتی)
6,216
گل سوم لیون به منچستر سیتی (موسی دمبله)
گل سوم لیون به منچستر سیتی (موسی دمبله)
19,098
گل دوم لیون به منچستر سیتی (موسی دمبله)
گل دوم لیون به منچستر سیتی (موسی دمبله)
14,267
گل اول منچستر سیتی به لیون (کوین د بروینه)
گل اول منچستر سیتی به لیون (کوین د بروینه)
12,738
گل اول لیون به منچستر سیتی (مکسول کورنت)
گل اول لیون به منچستر سیتی (مکسول کورنت)
12,925
گل هشتم بایرن مونیخ به بارسلونا (فیلیپه کوتینیو)
گل هشتم بایرن مونیخ به بارسلونا (فیلیپه کوتینیو)
37,091
گل هفتم بایرن مونیخ به بارسلونا (فیلیپه کوتینیو)
گل هفتم بایرن مونیخ به بارسلونا (فیلیپه کوتینیو)
26,211
گل ششم بایرن مونیخ به بارسلونا (رابرت لواندوفسکی)
گل ششم بایرن مونیخ به بارسلونا (رابرت لواندوفسکی)
24,950
گل پنجم بایرن مونیخ به بارسلونا (جاشوا کیمیش)
گل پنجم بایرن مونیخ به بارسلونا (جاشوا کیمیش)
22,433
گل دوم بارسلونا به بایرن مونیخ (لوییس سوارز)
گل دوم بارسلونا به بایرن مونیخ (لوییس سوارز)
24,216
گل چهارم بایرن مونیخ به بارسلونا (توماس مولر)
گل چهارم بایرن مونیخ به بارسلونا (توماس مولر)
36,353
گل سوم بایرن مونیخ به بارسلونا (سرژ گنبری)
گل سوم بایرن مونیخ به بارسلونا (سرژ گنبری)
28,413
گل دوم بایرن مونیخ به بارسلونا (ایوان پریشیچ)
گل دوم بایرن مونیخ به بارسلونا (ایوان پریشیچ)
31,473
گل اول بارسلونا به بایرن مونیخ (داوید آلابا - گل به خودی)
گل اول بارسلونا به بایرن مونیخ (داوید آلابا - گل به خودی)
38,200
گل اول بایرن مونیخ به بارسلونا (توماس مولر)
گل اول بایرن مونیخ به بارسلونا (توماس مولر)
33,214
گل دوم لایپزیش به اتلتیکو مادرید (تایلر آدامز)
گل دوم لایپزیش به اتلتیکو مادرید (تایلر آدامز)
15,283