4,093

میز نقد : آثار عباس کیارستمی


شبکه ۳
29 تیر ماه 1398
01:14
۱۷ دی ۱۴۰۰
۱۷ دی ۱۴۰۰
1,702
نقد فیلم «کُدا»
نقد فیلم «کُدا»
2,229
فیلمنامه قورباغه از بیس مشکل دارد!
فیلمنامه قورباغه از بیس مشکل دارد!
6,128
قورباغه بهترین سریال نمایش خانگی است!
قورباغه بهترین سریال نمایش خانگی است!
22,295
مشکل اصلی فیلمنامه قورباغه گفتگو های طولانی است!
مشکل اصلی فیلمنامه قورباغه گفتگو های طولانی است!
3,099
نظر فراستی درباره خشونت در سینما
نظر فراستی درباره خشونت در سینما
2,367
سریال های نمایش خانگی ژانر مشخصی ندارند!
سریال های نمایش خانگی ژانر مشخصی ندارند!
1,461
چرا همه کارگردان های معروف به سریال های خانگی وارد شدند!
چرا همه کارگردان های معروف به سریال های خانگی وارد شدند!
1,486
فراستی قورباغه را بوسید!
فراستی قورباغه را بوسید!
11,070
اکران نوروزی با محدودیت های کرونای چگونه می شود؟!
اکران نوروزی با محدودیت های کرونای چگونه می شود؟!
762
سعید روستایی از خواننده لس آنجلسی شکایت کرده است؟!
سعید روستایی از خواننده لس آنجلسی شکایت کرده است؟!
1,562
پلتفرم داخلی چجوری کلیپ سمیه نرو را پخش کرد؟!
پلتفرم داخلی چجوری کلیپ سمیه نرو را پخش کرد؟!
4,038
رقابت عجیب نمایش خانگی با سینما ها!
رقابت عجیب نمایش خانگی با سینما ها!
882
گیشه برای سینمای ما سودی ندارد!
گیشه برای سینمای ما سودی ندارد!
640
گرانی بلیت سینما به نفع سینما است!
گرانی بلیت سینما به نفع سینما است!
599
آسیب های سینمای ایران اتفاقی نبوده است!
آسیب های سینمای ایران اتفاقی نبوده است!
664
سینمای ایران هیچ دست آوردی نداشته است!
سینمای ایران هیچ دست آوردی نداشته است!
611
هدف فیلم سازی در کشور ما چی بوده؟!
هدف فیلم سازی در کشور ما چی بوده؟!
621
چرا ما مدیر فرهنگی تعلیم ندادیم!؟
چرا ما مدیر فرهنگی تعلیم ندادیم!؟
591
دولت منافع سیاسی را با فرهنگ قاطی کرده است!
دولت منافع سیاسی را با فرهنگ قاطی کرده است!
656
دولت دوازدهم به فرهنگ و هنر توجه نداشته است!
دولت دوازدهم به فرهنگ و هنر توجه نداشته است!
604
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
3,100
نقد جنجالی فراستی درباره انیمیشن soul
نقد جنجالی فراستی درباره انیمیشن soul
25,292
مقایسه جنجالی انیمیشن روح با سینمای ایران
مقایسه جنجالی انیمیشن روح با سینمای ایران
3,189
تخریب سینمای ایران با ورود پول های آلوده !
تخریب سینمای ایران با ورود پول های آلوده !
1,504
خرید حمایت رسانه ها توسط تهیه کنندگان!
خرید حمایت رسانه ها توسط تهیه کنندگان!
1,485
چرا فضای مجازی منبع خبر های ما شده است؟!
چرا فضای مجازی منبع خبر های ما شده است؟!
698
خروج شهاب حسینی از فضای مجازی یا حاشیه؟!
خروج شهاب حسینی از فضای مجازی یا حاشیه؟!
1,266
جدایی شهاب از فضای مجازی ، چرا؟!
جدایی شهاب از فضای مجازی ، چرا؟!
964
بدون استاندارد مثل نمایش های خانگی!
بدون استاندارد مثل نمایش های خانگی!
705