فصل دوم - مسیر هفتم - آراکیتا


شبکه پویا
10 آذر ماه 1400
15:30
مسیر بیست و دوم - سختی های شماره یک
مسیر بیست و دوم - سختی های شماره یک
30,531
مسیر بیست و یکم - قدرت هاکونه
مسیر بیست و یکم - قدرت هاکونه
53,811
مسیر بیستم - جلو بزن کابوراگی
مسیر بیستم - جلو بزن کابوراگی
38,740
مسیر نوزدهم-هیولای جاده-دوباشی
مسیر نوزدهم-هیولای جاده-دوباشی
36,307
مسیر هجدهم-ائویاگی سرعتی
مسیر هجدهم-ائویاگی سرعتی
29,835
مسیر هفدهم - شروع
مسیر هفدهم - شروع
27,591
مسیر شانزدهم - مقدماتی دوم
مسیر شانزدهم - مقدماتی دوم
25,315
مسیر پانزدهم - هدف کوگا
مسیر پانزدهم - هدف کوگا
30,262
مسیر چهاردهم-رقابت انسان معمولی و نابغه
مسیر چهاردهم-رقابت انسان معمولی و نابغه
34,408
مسیر سیزدهم - تلاش برای هزار کیلومتر
مسیر سیزدهم - تلاش برای هزار کیلومتر
34,169
مسیر دوازدهم - دردسر
مسیر دوازدهم - دردسر
8,770
مسیر یازدهم - نتیجه
مسیر یازدهم - نتیجه
62,429
مسیر دهم - برادران سوگیموئو
مسیر دهم - برادران سوگیموئو
47,662
مسیر نهم - دبیرستان سوهوکو
مسیر نهم - دبیرستان سوهوکو
53,743
مسیر هشتم -  پایان مسابقه
مسیر هشتم - پایان مسابقه
50,227
مسیر هفتم آخرین رقابت
مسیر هفتم آخرین رقابت
48,455
مسیر ششم - نارکو در برابر میدوسوجی
مسیر ششم - نارکو در برابر میدوسوجی
50,572
مسیر پنجم - خواستن و توانستن
مسیر پنجم - خواستن و توانستن
8,786
مسیر چهارم : سریع ترین فرد مسابقه
مسیر چهارم : سریع ترین فرد مسابقه
8,625
مسیر سوم - تشیما و اکیشیبا
مسیر سوم - تشیما و اکیشیبا
5,430
فصل سوم - مسیر دوم - راه ادامه دارد
فصل سوم - مسیر دوم - راه ادامه دارد
50,900
مسیر اول - بالا رفتن از مانگایاما
مسیر اول - بالا رفتن از مانگایاما
69,236
فصل دوم - مسیر بیست و سوم - برنده
فصل دوم - مسیر بیست و سوم - برنده
64,318
مسیر بیست و دوم - نزدیک قله
مسیر بیست و دوم - نزدیک قله
38,445
مسیر بیست و یکم - مانامی و اونودا
مسیر بیست و یکم - مانامی و اونودا
16,532
مسیر بیستم- شماره نود و یک
مسیر بیستم- شماره نود و یک
14,447
فصل دوم- مسیر نوزدهم - ایمایزومی و میدوسوجی
فصل دوم- مسیر نوزدهم - ایمایزومی و میدوسوجی
46,424
مسیر هجدهم - فصل ۲ - وظیفه اونودا
مسیر هجدهم - فصل ۲ - وظیفه اونودا
12,306
فصل دوم - مسیر هفدهم - قدم به قدم
فصل دوم - مسیر هفدهم - قدم به قدم
46,566
فصل دوم - مسیر شانزدهم -مانامی دوچرخه سوار سر زنده
فصل دوم - مسیر شانزدهم -مانامی دوچرخه سوار سر زنده
42,281