گل دوم ایتالیا به بوسنی (مارکو وراتی)


شبکه ورزش
22 خرداد ماه 1398
00:56
گل پنجم هلند هلند به استونی ( بوادو )
گل پنجم هلند هلند به استونی ( بوادو )
11,502
گل چهارم هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
گل چهارم هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
8,446
گل سوم هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
گل سوم هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
5,519
گل دوم هلند به استونی ( ناتان آکه)
گل دوم هلند به استونی ( ناتان آکه)
3,519
گل اول هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
گل اول هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
3,231
هلند - استونی
هلند - استونی
2,363
کرواسی - گرجستان
کرواسی - گرجستان
3,648
گل پنجم اسپانیا به رومانی (اویارزابال)
گل پنجم اسپانیا به رومانی (اویارزابال)
3,848
گل چهارم اسپانیا به رومانی (راس - گل بخودی)
گل چهارم اسپانیا به رومانی (راس - گل بخودی)
2,552
گل سوم اسپانیا به رومانی (دبل جرارد مورنو)
گل سوم اسپانیا به رومانی (دبل جرارد مورنو)
2,092
گل دوم اسپانیا به رومانی (جرارد مورنو)
گل دوم اسپانیا به رومانی (جرارد مورنو)
1,577
گل اول اسپانیا به رومانی (فابین رویز)
گل اول اسپانیا به رومانی (فابین رویز)
1,675
اسپانیا - رومانی
اسپانیا - رومانی
3,451
گل دوم پرتغال به لوکزامبورگ (رونالدو)
گل دوم پرتغال به لوکزامبورگ (رونالدو)
21,010
گل اول پرتغال به لوکزامبورگ (فرناندس)
گل اول پرتغال به لوکزامبورگ (فرناندس)
9,818
لوکزامبورگ - پرتغال
لوکزامبورگ - پرتغال
5,290
ایرلند - هلند
ایرلند - هلند
4,818
گل سوم بلژیک به روسیه
گل سوم بلژیک به روسیه
8,201
گل دوم بلژیک به روسیه
گل دوم بلژیک به روسیه
5,909
گل دیدنی تورگان هازارد برابر روسیه
گل دیدنی تورگان هازارد برابر روسیه
8,138
روسیه - بلژیک
روسیه - بلژیک
2,945
گل سوم ایتالیا به بوسنی ( آندره آ بلوتی )
گل سوم ایتالیا به بوسنی ( آندره آ بلوتی )
44,649
گل دوم ایتالیا به بوسنی ( لورنزو اینسینیه )
گل دوم ایتالیا به بوسنی ( لورنزو اینسینیه )
16,077
گل اول ایتالیا به بوسنی ( فرانچسکو آچربی )
گل اول ایتالیا به بوسنی ( فرانچسکو آچربی )
7,928
بوسنی - ایتالیا
بوسنی - ایتالیا
80,361
گل اول اسپانیا به سوئد ( رودریگو )
گل اول اسپانیا به سوئد ( رودریگو )
11,215
گل اول سوئد به اسپانیا ( مارکوس برگ )
گل اول سوئد به اسپانیا ( مارکوس برگ )
8,515
سوئد - اسپانیا
سوئد - اسپانیا
4,351
گل ترکیه به فرانسه (کان آیهان)
گل ترکیه به فرانسه (کان آیهان)
12,876
گل فرانسه به ترکیه (اولیویه ژیرو)
گل فرانسه به ترکیه (اولیویه ژیرو)
9,053