ایتالیا - بوسنی


شبکه ورزش
21 خرداد ماه 1398
23:10
گل پنجم هلند هلند به استونی ( بوادو )
گل پنجم هلند هلند به استونی ( بوادو )
11,510
گل چهارم هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
گل چهارم هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
8,454
گل سوم هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
گل سوم هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
5,532
گل دوم هلند به استونی ( ناتان آکه)
گل دوم هلند به استونی ( ناتان آکه)
3,532
گل اول هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
گل اول هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
3,243
هلند - استونی
هلند - استونی
2,371
کرواسی - گرجستان
کرواسی - گرجستان
3,664
گل پنجم اسپانیا به رومانی (اویارزابال)
گل پنجم اسپانیا به رومانی (اویارزابال)
3,862
گل چهارم اسپانیا به رومانی (راس - گل بخودی)
گل چهارم اسپانیا به رومانی (راس - گل بخودی)
2,562
گل سوم اسپانیا به رومانی (دبل جرارد مورنو)
گل سوم اسپانیا به رومانی (دبل جرارد مورنو)
2,106
گل دوم اسپانیا به رومانی (جرارد مورنو)
گل دوم اسپانیا به رومانی (جرارد مورنو)
1,587
گل اول اسپانیا به رومانی (فابین رویز)
گل اول اسپانیا به رومانی (فابین رویز)
1,691
اسپانیا - رومانی
اسپانیا - رومانی
3,457
گل دوم پرتغال به لوکزامبورگ (رونالدو)
گل دوم پرتغال به لوکزامبورگ (رونالدو)
21,018
گل اول پرتغال به لوکزامبورگ (فرناندس)
گل اول پرتغال به لوکزامبورگ (فرناندس)
9,824
لوکزامبورگ - پرتغال
لوکزامبورگ - پرتغال
5,298
ایرلند - هلند
ایرلند - هلند
4,824
گل سوم بلژیک به روسیه
گل سوم بلژیک به روسیه
8,204
گل دوم بلژیک به روسیه
گل دوم بلژیک به روسیه
5,914
گل دیدنی تورگان هازارد برابر روسیه
گل دیدنی تورگان هازارد برابر روسیه
8,143
روسیه - بلژیک
روسیه - بلژیک
2,964
گل سوم ایتالیا به بوسنی ( آندره آ بلوتی )
گل سوم ایتالیا به بوسنی ( آندره آ بلوتی )
44,657
گل دوم ایتالیا به بوسنی ( لورنزو اینسینیه )
گل دوم ایتالیا به بوسنی ( لورنزو اینسینیه )
16,084
گل اول ایتالیا به بوسنی ( فرانچسکو آچربی )
گل اول ایتالیا به بوسنی ( فرانچسکو آچربی )
7,931
بوسنی - ایتالیا
بوسنی - ایتالیا
80,366
گل اول اسپانیا به سوئد ( رودریگو )
گل اول اسپانیا به سوئد ( رودریگو )
11,224
گل اول سوئد به اسپانیا ( مارکوس برگ )
گل اول سوئد به اسپانیا ( مارکوس برگ )
8,522
سوئد - اسپانیا
سوئد - اسپانیا
4,356
گل ترکیه به فرانسه (کان آیهان)
گل ترکیه به فرانسه (کان آیهان)
12,882
گل فرانسه به ترکیه (اولیویه ژیرو)
گل فرانسه به ترکیه (اولیویه ژیرو)
9,056