گل دوم اسپانیا به سوئد (آلوارو موراتا)


شبکه ورزش
21 خرداد ماه 1398
00:58
گل پنجم هلند هلند به استونی ( بوادو )
گل پنجم هلند هلند به استونی ( بوادو )
11,505
گل چهارم هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
گل چهارم هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
8,450
گل سوم هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
گل سوم هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
5,524
گل دوم هلند به استونی ( ناتان آکه)
گل دوم هلند به استونی ( ناتان آکه)
3,524
گل اول هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
گل اول هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
3,236
هلند - استونی
هلند - استونی
2,368
کرواسی - گرجستان
کرواسی - گرجستان
3,649
گل پنجم اسپانیا به رومانی (اویارزابال)
گل پنجم اسپانیا به رومانی (اویارزابال)
3,852
گل چهارم اسپانیا به رومانی (راس - گل بخودی)
گل چهارم اسپانیا به رومانی (راس - گل بخودی)
2,557
گل سوم اسپانیا به رومانی (دبل جرارد مورنو)
گل سوم اسپانیا به رومانی (دبل جرارد مورنو)
2,095
گل دوم اسپانیا به رومانی (جرارد مورنو)
گل دوم اسپانیا به رومانی (جرارد مورنو)
1,581
گل اول اسپانیا به رومانی (فابین رویز)
گل اول اسپانیا به رومانی (فابین رویز)
1,679
اسپانیا - رومانی
اسپانیا - رومانی
3,455
گل دوم پرتغال به لوکزامبورگ (رونالدو)
گل دوم پرتغال به لوکزامبورگ (رونالدو)
21,012
گل اول پرتغال به لوکزامبورگ (فرناندس)
گل اول پرتغال به لوکزامبورگ (فرناندس)
9,820
لوکزامبورگ - پرتغال
لوکزامبورگ - پرتغال
5,292
ایرلند - هلند
ایرلند - هلند
4,820
گل سوم بلژیک به روسیه
گل سوم بلژیک به روسیه
8,201
گل دوم بلژیک به روسیه
گل دوم بلژیک به روسیه
5,911
گل دیدنی تورگان هازارد برابر روسیه
گل دیدنی تورگان هازارد برابر روسیه
8,140
روسیه - بلژیک
روسیه - بلژیک
2,954
گل سوم ایتالیا به بوسنی ( آندره آ بلوتی )
گل سوم ایتالیا به بوسنی ( آندره آ بلوتی )
44,649
گل دوم ایتالیا به بوسنی ( لورنزو اینسینیه )
گل دوم ایتالیا به بوسنی ( لورنزو اینسینیه )
16,078
گل اول ایتالیا به بوسنی ( فرانچسکو آچربی )
گل اول ایتالیا به بوسنی ( فرانچسکو آچربی )
7,929
بوسنی - ایتالیا
بوسنی - ایتالیا
80,363
گل اول اسپانیا به سوئد ( رودریگو )
گل اول اسپانیا به سوئد ( رودریگو )
11,218
گل اول سوئد به اسپانیا ( مارکوس برگ )
گل اول سوئد به اسپانیا ( مارکوس برگ )
8,515
سوئد - اسپانیا
سوئد - اسپانیا
4,353
گل ترکیه به فرانسه (کان آیهان)
گل ترکیه به فرانسه (کان آیهان)
12,878
گل فرانسه به ترکیه (اولیویه ژیرو)
گل فرانسه به ترکیه (اولیویه ژیرو)
9,055