مرور دورهمی - ۱۷ خرداد ۱۳۹۸


شبکه نسیم
17 خرداد ماه 1398
22:56
طرح سالار زدایی
طرح سالار زدایی
5,766
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
عارف لرستانی : بزرگترین رویای من مرگه !
14,215
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
کی بود گفت مچ بندازیم ؟!
16,773
پشیمونی از نقش آفرینی
پشیمونی از نقش آفرینی
3,031
شبیه کبوتر صلحی !
شبیه کبوتر صلحی !
3,129
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
نحوه ورود جالب عارف لرستانی به بازیگری
3,251
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
قبل از عمل بینی وحشتناک بودی !
7,496
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
مدیری : کشتی میگیری با من الان؟!
4,732
خاطره ی بامزه مشایخی  از هتل
خاطره ی بامزه مشایخی از هتل
2,658
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
خاطره ی جالب مشایخی از علی حاتمی
1,938
کارگردان های محبوب مشایخی
کارگردان های محبوب مشایخی
1,620
پدر منو در آورد تا زن من شد !
پدر منو در آورد تا زن من شد !
6,035
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
چکیده تمام زندگی داریوش اسد زاده
1,869
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
خاطره ی تاریخی داریوش اسدزاده از سیاه بازی
1,734
نجات مادر زن یا همسر ؟!
نجات مادر زن یا همسر ؟!
3,276
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
نحوه ورود داریوش اسدزاده به بازیگری
1,344
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
روزی که رضاشاه احمدشاه را بیرون کرد به دنیا آمدم !
1,739
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
داریوش اسد زاده : در دنیا مانند ایرانی ها ندیده ام !
1,294
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
لطفا انگشت در بینی گوریل ها نکنید !
4,257
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
راننده های فرودگاه و مسافران بور !
1,440
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
تور های خانوادگی و وعده های غذایی جذاب !
1,448
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
بهرام زند : زندگی بدون عشق که نمیشه
5,667
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
بهرام زند : درهای دوبله بسته نیست
3,747
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
سوال عجیب مدیری از بهرام زند !
2,947
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
وقتی تماشاچیان تجویز دارو می کنند !
5,186
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
اجرای راز بقا با تماشاچیان !
3,819
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
شوخی با صدای پرویز بهرام ؟!
2,714
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
واکنش پرویز بهرام به دروغ گفتن
1,750
تست خنده مدیری از تماشاچیان
تست خنده مدیری از تماشاچیان
4,500
داستان خواستگاری حسین عرفانی
داستان خواستگاری حسین عرفانی
2,520