اخبار کوتاه - ۱۷ خرداد ۱۳۹۸


شبکه ۱
17 خرداد ماه 1398
14:31
میز اقتصادی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) - ۲۷ دی ۱۴۰۰
میز اقتصادی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) - ۲۷ دی ۱۴۰۰
254
نقشه ی راه مذاکرات
نقشه ی راه مذاکرات
209
حمله ی پهپادی یمن به امارات
حمله ی پهپادی یمن به امارات
518
آخرین وضعیت ارز ترجیحی دارو
آخرین وضعیت ارز ترجیحی دارو
104
پیشنهادهای وزارت صمت برای رفع موانع تولید
پیشنهادهای وزارت صمت برای رفع موانع تولید
188
انتقاد رئیس قوه قضائیه از ساخت و ساز غیرمجاز
انتقاد رئیس قوه قضائیه از ساخت و ساز غیرمجاز
110
نمایشگاه نانو فناوری
نمایشگاه نانو فناوری
64
افت و خیز ایمنی واکسن ها
افت و خیز ایمنی واکسن ها
83
بخشنامه ی حضوری شدن آموزش در همه ی مقاطع
بخشنامه ی حضوری شدن آموزش در همه ی مقاطع
83
دعوت وزیر نفت از صرفه جویی در مصرف گاز
دعوت وزیر نفت از صرفه جویی در مصرف گاز
48
پیش بینی آب و هوا - ۲۷ دی ۱۴۰۰
پیش بینی آب و هوا - ۲۷ دی ۱۴۰۰
304
سیل و بارش در کشور
سیل و بارش در کشور
209
بانک ها در سامانه شفافیت
بانک ها در سامانه شفافیت
61
نشست بانکی رئیس جمهور
نشست بانکی رئیس جمهور
82
۲۷ دی ۱۴۰۰
۲۷ دی ۱۴۰۰
222
میز اقتصادی (حمایت از تولید) - ۲۶ دی ۱۴۰۰
میز اقتصادی (حمایت از تولید) - ۲۶ دی ۱۴۰۰
403
محکومیت قطعی کارکنان شهرداری کرج
محکومیت قطعی کارکنان شهرداری کرج
597
سواحلی که تصرف شده اند!
سواحلی که تصرف شده اند!
282
تعیین کف بهای بلیط هواپیما
تعیین کف بهای بلیط هواپیما
221
کرونا و جهان - ۲۶ دی ۱۴۰۰
کرونا و جهان - ۲۶ دی ۱۴۰۰
216
سه تن بر اثر امیکرون فوت کردند
سه تن بر اثر امیکرون فوت کردند
206
صدای مهیب در اسدآباد!
صدای مهیب در اسدآباد!
373
آخرین وضع راه های کشور
آخرین وضع راه های کشور
170
پیش بینی آب و هوا - ۲۶ دی ۱۴۰۰
پیش بینی آب و هوا - ۲۶ دی ۱۴۰۰
454
بارش برف و باران در ۲۳ استان کشور
بارش برف و باران در ۲۳ استان کشور
418
تصویب چند بند از بخش درآمدی بودجه
تصویب چند بند از بخش درآمدی بودجه
79
افزایش صادرات نفت و درآمدهای نفتی
افزایش صادرات نفت و درآمدهای نفتی
106
بهبود ذخایر ارزی از زبان رئیس کل بانک مرکزی
بهبود ذخایر ارزی از زبان رئیس کل بانک مرکزی
102
۲۶ دی ۱۴۰۰
۲۶ دی ۱۴۰۰
507
میز اقتصادی (اقتصاد ایران و چین) - ۲۵ دی ۱۴۰۰
میز اقتصادی (اقتصاد ایران و چین) - ۲۵ دی ۱۴۰۰
1,057