گل پنجم ایران به سوریه (الهیار صیادمنش)


گل دوم ایران به سوریه (سردار آزمون)
گل دوم ایران به سوریه (سردار آزمون)
71,166
گل اول ایران به سوریه (کنعانی زادگان)
گل اول ایران به سوریه (کنعانی زادگان)
52,724
ایران - سوریه
ایران - سوریه
26,832
گل خداداد عزیزی به منتخب سرخابی
گل خداداد عزیزی به منتخب سرخابی
91,631
گل رسول خطیبی به منتخب سرخابی
گل رسول خطیبی به منتخب سرخابی
49,365
گل بهنام ابوالقاسمپور به منتخب ۹۸
گل بهنام ابوالقاسمپور به منتخب ۹۸
42,301
شوت دیدنی آقا کریم به یاد دربی
شوت دیدنی آقا کریم به یاد دربی
69,688
گل جواد کاظمیان به منتخب ۹۸
گل جواد کاظمیان به منتخب ۹۸
41,885
گل علی کریمی به منتخب ۹۸
گل علی کریمی به منتخب ۹۸
74,105
منتخب ۹۸ - منتخب سرخابی
منتخب ۹۸ - منتخب سرخابی
51,760
گل دوم ایران به بوسنی (مهدی قایدی)
گل دوم ایران به بوسنی (مهدی قایدی)
93,725
گل اول ایران به بوسنی (کاوه رضایی)
گل اول ایران به بوسنی (کاوه رضایی)
78,589
بوسنی - ایران
بوسنی - ایران
30,764
گل اول ازبکستان به ایران (الدور شومورودوف)
گل اول ازبکستان به ایران (الدور شومورودوف)
84,398
گل دوم ایران به ازبکستان (مهدی طارمی)
گل دوم ایران به ازبکستان (مهدی طارمی)
70,656
مهدی طارمی، سلطان پنالتی!
مهدی طارمی، سلطان پنالتی!
48,370
گل اول ایران به ازبکستان (سردار ازمون)
گل اول ایران به ازبکستان (سردار ازمون)
83,947
فرصت خوبی که سردار آزمون از دست داد
فرصت خوبی که سردار آزمون از دست داد
54,707
ایران - ازبکستان
ایران - ازبکستان
16,761
گل تساوی ایران به کره(گل به خودی)
گل تساوی ایران به کره(گل به خودی)
40,503
گل اول کره به ایران(هوانگ)
گل اول کره به ایران(هوانگ)
27,480
کره جنوبی - ایران
کره جنوبی - ایران
22,059
گل چهارم ایران به سوریه (هتریک مهدی طارمی)
گل چهارم ایران به سوریه (هتریک مهدی طارمی)
37,088
گل سوم ایران به سوریه (دبل مهدی طارمی)
گل سوم ایران به سوریه (دبل مهدی طارمی)
36,384
گل دوم ایران به سوریه (مهدی طارمی)
گل دوم ایران به سوریه (مهدی طارمی)
40,352
گل اول ایران به سوریه (علیرضا جهانبخش)
گل اول ایران به سوریه (علیرضا جهانبخش)
38,831
ایران - سوریه
ایران - سوریه
26,795
ایران-ونزوئلا
ایران-ونزوئلا
9,967
گل ایران به ترینیداد (کریم انصاری‌فرد)
گل ایران به ترینیداد (کریم انصاری‌فرد)
21,131