گل اول پرتغال به سوئيس (کریستیانو رونالدو)


ضربات پنالتی (لیورپول - منچسترسیتی)
ضربات پنالتی (لیورپول - منچسترسیتی)
14,316
گل لیورپول به منچسترسیتی (جوئل ماتیپ)
گل لیورپول به منچسترسیتی (جوئل ماتیپ)
8,344
گل منچسترسیتی به لیورپول (رحیم استرلینگ)
گل منچسترسیتی به لیورپول (رحیم استرلینگ)
6,163
گل پرتغال به هلند (گونسالو گوئدس)
گل پرتغال به هلند (گونسالو گوئدس)
24,653
گل سوم هلند به انگلیس (دبل کوئینسی پرومس)
گل سوم هلند به انگلیس (دبل کوئینسی پرومس)
15,118
گل دوم هلند به انگلیس (کوئینسی پرومس)
گل دوم هلند به انگلیس (کوئینسی پرومس)
11,793
گل اول هلند به انگلیس (ماتیاس دی لیخت)
گل اول هلند به انگلیس (ماتیاس دی لیخت)
12,820
گل انگلیس به هلند (مارکوس رشفورد - پنالتی)
گل انگلیس به هلند (مارکوس رشفورد - پنالتی)
13,036
گل سوم پرتغال به سوئيس (هتریک کریستیانو رونالدو)
گل سوم پرتغال به سوئيس (هتریک کریستیانو رونالدو)
18,192
گل دوم پرتغال به سوئيس (دبل کریستیانو رونالدو)
گل دوم پرتغال به سوئيس (دبل کریستیانو رونالدو)
16,600
گل سوئيس به پرتغال (ریکاردو رودریگز - پنالتی)
گل سوئيس به پرتغال (ریکاردو رودریگز - پنالتی)
8,745
گل دوم لیورپول به تاتنهام (دیووک اوریگی)
گل دوم لیورپول به تاتنهام (دیووک اوریگی)
44,870
گل اول لیورپول به تاتنهام ( محمد صلاح - پنالتی)
گل اول لیورپول به تاتنهام ( محمد صلاح - پنالتی)
51,145
گل بارسلونا به والنسیا (لیونل مسی)
گل بارسلونا به والنسیا (لیونل مسی)
15,763
گل دوم والنسیا به بارسلونا (رودریگو)
گل دوم والنسیا به بارسلونا (رودریگو)
8,759
گل اول والنسیا به بارسلونا (کوین گامیرو)
گل اول والنسیا به بارسلونا (کوین گامیرو)
8,143
گل چهارم آرسنال به والنسیا (هتریک پیرامریک اوبامیانگ)
گل چهارم آرسنال به والنسیا (هتریک پیرامریک اوبامیانگ)
13,790
گل سوم آرسنال به والنسیا (دبل پیرامریک اوبامیانگ)
گل سوم آرسنال به والنسیا (دبل پیرامریک اوبامیانگ)
9,727
گل دوم والنسیا به آرسنال (دبل کوین گامیرو)
گل دوم والنسیا به آرسنال (دبل کوین گامیرو)
8,240
گل دوم آرسنال به والنسیا (الکساندر لاکازت)
گل دوم آرسنال به والنسیا (الکساندر لاکازت)
7,134
گل اول آرسنال به والنسیا (پیرامریک اوبامیانگ)
گل اول آرسنال به والنسیا (پیرامریک اوبامیانگ)
7,190
گل اول والنسیا به آرسنال (کوین گامیرو)
گل اول والنسیا به آرسنال (کوین گامیرو)
5,223
گل سوم تاتنهام به آژاکس(هتریک لوکاس مورا)
گل سوم تاتنهام به آژاکس(هتریک لوکاس مورا)
94,556
گل دوم تاتنهام به آژاکس(دبل لوکاس مورا)
گل دوم تاتنهام به آژاکس(دبل لوکاس مورا)
64,443
گل اول تاتنهام به آژاکس(لوکاس مورا)
گل اول تاتنهام به آژاکس(لوکاس مورا)
55,418
گل دوم آژاکس به تاتنهام(حکیم زیاش)
گل دوم آژاکس به تاتنهام(حکیم زیاش)
42,220
گل اول آژاکس به تاتنهام(دی لیخت)
گل اول آژاکس به تاتنهام(دی لیخت)
45,725
گل چهارم لیورپول به بارسلونا (دبل دیووک اوریگی)
گل چهارم لیورپول به بارسلونا (دبل دیووک اوریگی)
179,636
گل سوم لیورپول به بارسلونا (دبل جورجینیو واینالدوم)
گل سوم لیورپول به بارسلونا (دبل جورجینیو واینالدوم)
120,887